Ieder antistoffen-profiel ziet er anders uit!

Ieder antistoffen-profiel ziet er anders uit! Hieronder staat het antistoffen-profiel van drie personen weergegeven met een LymePaspoort. Alle drie hebben ze een nulmeting gedaan. Vervolgens zijn zij na een tekenbeet opnieuw gemeten.

Meer rust in organisatie dankzij jaarlijks Lyme-onderzoek

Lyme is bij muskusrattenbestrijders een beroepsziekte. Het is zaak om zo snel mogelijk na een tekenbeet een besmetting met Lyme vast te stellen. Door inzet van jaarlijks Lyme-onderzoek wordt de kans op ernstige chronische aandoeningen sterk verkleind.

Verloren arbeidsuren door Lyme

Verloren arbeidsuren door Lyme Het RIVM heeft onlangs een publicatie uitgebracht over de kosten gerelateerd aan de ziekte van Lyme. Hierin staat ook een inschatting van het aantal verloren arbeidsuren. Deze getallen bevestigen weer hoe belangrijk het is om op tijd de diagnose ‘ziekte van Lyme’ te stellen.