De Nanotrap Lyme Antigen test wordt nog klinisch gevalideerd

Helaas verloopt de validatie van de Nanotrap Lyme Antigen test niet zo voorspoedig als verwacht. Het aantal Europese monsters dat we hebben ontvangen, is te beperkt om de Nanotrap LA test te kunnen valideren. Dit betekent dat Innatoss niet klaar is om testresultaten aan patiënten te verstrekken. We werken samen met Ceres Nanosciences en klinische partners verder aan de validatie.

Jammer genoeg kunnen wij deze veelbelovende test dus nog niet aanbieden. Wij blijven werken aan de validatie en zullen u van de voortgang op de hoogte houden. Houd hiervoor onze website of Facebookpagina in de gaten.

Als arts helpen bij de validatie?

Als u een arts bent en wilt helpen door monsters aan te leveren, neemt u dan contact op via support@innatoss.com