Secundair headermenu

LymePaspoort

 

Uw persoonlijke LymePaspoort!

Op veler verzoek heeft Innatoss het LymePaspoort geïntroduceerd: een hulpmiddel om jaarlijks eenvoudig uw Lyme-status in de gaten te houden. Met als doel om tijdig een nieuwe infectie op te sporen. Het LymePaspoort wordt aangeraden voor mensen die veel in de natuur verblijven en meer dan eens gebeten worden door een teek.

Regelmatig gebeten? Dan vaker meten!

Als u vaak gebeten wordt door een teek is de kans groot dat er antistoffen tegen Lyme in uw bloed aanwezig zijn. Dit belemmert de diagnose van een nieuwe infectie. Het LymePaspoort begint daarom met een “nulmeting” gevolgd door een jaarlijkse controlemeting na het tekenseizoen. Bij deze nulmeting wordt het niveau van uw antistoffen vastgesteld voordat u gebeten wordt. Dit basisprofiel geeft niet alleen uzelf, maar ook de huisarts zekerheid over uw status. Daarnaast maakt het hebben van een nulmeting de diagnose na een beet veel gemakkelijker.

Tijdig opsporen belangrijk

Bij een nieuwe infectie is behandeling met antibiotica heel belangrijk, omdat mensen niet immuun worden voor de ziekte van Lyme. Wacht men te lang met behandelen, dan krijgt de bacterie kans om blijvende schade in het lichaam aan te richten.

(Lees hier meer over de gevolgen van Lyme).

Lyme testen

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een infectie met de Borrelia bacterie. Bij het vaststellen van een infectie met deze bacterie wordt er getest op antistoffen die uw lichaam aanmaakt na een infectie. Bij Innatoss wordt voor de nauwkeurigheid met drie verschillende ELISA testen op antistoffen getest. Dit zijn de IgG, IgM en C6 ELISA. Om hierover meer te weten te komen klikt u hier.

Grafiek 1. Uitslagen ELISA testen na een tekenbeet en behandeling tegen Lyme.

Antistoffen profiel

In grafiek 1 ziet u het antistoffen-profiel van een persoon waarvan een jaar lang de antistoffen gemeten zijn. In augustus 2015, vrij kort na de beet van een teek is bij deze persoon bloed afgenomen. Er waren toen nog geen antistoffen aangemaakt. Deze meting kan nu als nulmeting worden beschouwd, omdat het een weergave is van de antistoffen die voor een beet aanwezig waren. Diezelfde maand nog begint deze persoon antistoffen waaraan gemeten wordt in grote hoeveelheden aan te maken. Dit duidt op een infectie met de Borrelia bacterie. Deze persoon heeft het advies gekregen om naar de huisarts te gaan. De arts heeft met behulp van deze gegevens een diagnose gesteld en antibiotica voorgeschreven om de bacterie te bestrijden.

Door de behandeling is de bacterie bestreden en daardoor neemt de hoeveelheid antistoffen weer af. Er ontstaat nu een nieuw antistoffenprofiel voor deze persoon. Vanaf mei 2016 is dit “serologisch litteken” goed zichtbaar. Deze antistoffen kunnen jaren in het bloed aanwezig blijven. De nieuwe status wordt in het LymePaspoort opgenomen om toekomstige metingen mee te vergelijken. Zo wordt ook daarna een nieuwe infectie weer tijdig gevonden.

Iedereen is uniek

Ieder mens reageert anders op een infectie. De ene persoon maakt veel en de ander weinig antistoffen aan. Waar bij de één de meetbare concentratie antistoffen al na 4 weken bereikt is, duurt het bij een ander soms wel 12 weken. Ook de verhouding tussen de testresultaten op IgG, IgM en C6 verschillen van persoon tot persoon.

 

Grafiek 2. Resultaten van ELISA testen bij drie personen.

In grafiek 2 ziet u drie personen die een tekenbeet hebben gehad. Alle drie hadden ze een nulmeting gedaan. Bij meneer Smit waren er bij de nulmeting geen antistoffen aanwezig, bij mevrouw de Vries en meneer Bos wel. Waar naar gekeken wordt bij een diagnose van een nieuwe infectie is of de aanwezige antistoffen boven een bepaalde waarde (de zwarte stippellijn) uitkomen. U kunt zien dat Meneer Smit overduidelijk positief is na de beet en dus zeer waarschijnlijk een infectie opgelopen heeft. Mevrouw de Vries is ook positief, maar was dat al in de nulmeting. Omdat de antistoffen stabiel zijn gebleven bij haar, kan gesteld worden dat er naar alle waarschijnlijkheid geen nieuwe infectie plaats heeft gevonden. Meneer Bos heeft bij de nulmeting wel antistoffen, maar niet genoeg om positief bevonden te worden. Na de beet blijken de antistoffen omhoog te gaan, maar ze komen niet boven de zogenaamde afkapwaarde. Zonder een nulmeting zou meneer Bos waarschijnlijk negatief bevonden worden. Maar de stijging duidt op een mogelijke infectie. Na 6-8 weken wordt nogmaals een test uitgevoerd om te kijken of de stijging doorzet.

Een positieve uitslag in de ELISA test moet volgens de Nederlandse richtlijn bevestigd worden in een immunoblot test. Deze test is duurder dan de ELISA test en kan het beste via de huisarts aangevraagd worden.

Met het LymePaspoort wordt heel nauwkeurig uw unieke reactie op een infectie in beeld gebracht. Kleine veranderingen in uw profiel kunnen daardoor opgemerkt worden. Hiermee houdt u zelf inzicht in uw Lyme status en wordt het voor u en de arts veel eenvoudiger om een nieuwe infectie vast te stellen.

Effect LymePaspoort in de praktijk

Innatoss screent jaarlijks medewerkers die veel in het groen werken en heeft al succes gehad met de methode. Hiernaast staan de resultaten van een bedrijf waarbij in februari 2016 begonnen is met meten.

Bij dit bedrijf zijn in totaal 76 medewerkers getest. Bij 6 mensen (8%) was een sterke toename van antistoffen te zien. Dit wijst op een nieuwe infectie. Deze mensen waren zich niet bewust van een mogelijke infectie, hadden geen rode ring gemeld en hadden dus ook nog geen stappen ondernomen om de infectie te bestrijden. Zij zijn nu naar de huisarts verwezen. Bij 13 mensen werd een lichte stijging van antistoffen gemeten. De toename was niet groot genoeg om direct een nieuwe infectie te vermoeden. Deze personen zijn in februari nog een keer getest om uit te kunnen sluiten dat ze niet toch opnieuw besmet zijn. 16 medewerkers hadden wel antistoffen van een eerdere infectie, maar deze waren stabiel of zelfs gedaald, wat duidt op een oude infectie waarvoor geen behandeling nodig is. Bij 41 mensen waren nog steeds geen antistoffen tegen Borrelia te vinden.

Uit deze resultaten blijkt dat er dus meestal weinig aan de hand is. Maar de 8% die hier sterk positief uit de test kwam, lopen het risico langdurige klachten te ontwikkelen als ze niet behandeld worden. Het doel met het LymePaspoort is dus een snelle diagnose en effectieve behandeling van de ziekte van Lyme mogelijk te maken om ernstige klachten te voorkomen.

Zo vraagt u het paspoort aan

Wordt u ook ieder jaar wel eens door een teek gebeten en wilt u uw status ook in de gaten houden? Bestel dan uw eigen LymePaspoort via onze webshop.

Na bestelling krijgt u een bloedafname-pakket toegestuurd. Hierin vindt u:

  • uw LymePaspoort
  • een bloedafnameformulier voor de prikpost
  • een afnamebuisje en verzendverpakking voor de bloedbuis met wettelijk vereiste labels.
  • aanvullende informatie

Met dit pakket, het uitgeprinte prikformulier en legitimatiebewijs kunt u naar de dichtstbijzijnde prikpost voor bloedafname. De instructies voor de afname staan op het formulier. De kosten voor bloedafname worden door u betaald, aangezien dit voor u goedkoper is. Als laboratorium betalen we meer dan u als particulier. Het buisje bloed kan vervolgens teruggestuurd worden in de bijgeleverde verpakking. De uitslag krijgt u per e-mail na ongeveer 10 werkdagen. Ook krijgt u een sticker met de resultaten voor in uw LymePaspoort.

 
 
 
 

Interessant? Deel dit! Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone