Secundair headermenu

LymePaspoort

 

Uw persoonlijke LymePaspoort!

Op veler verzoek heeft Innatoss het LymePaspoort geïntroduceerd: een hulpmiddel om jaarlijks eenvoudig uw Lyme-status in de gaten te houden. Met als doel om tijdig een nieuwe infectie op te sporen. Het LymePaspoort wordt aangeraden voor mensen die veel in de natuur verblijven en meer dan eens gebeten worden door een teek.

Regelmatig gebeten? Dan vaker meten!

Als u vaak gebeten wordt door een teek is de kans groot dat er antistoffen tegen Lyme in uw bloed aanwezig zijn. Dit belemmert de diagnose van een nieuwe infectie. Het LymePaspoort begint daarom met een “nulmeting” gevolgd door een jaarlijkse controlemeting na het tekenseizoen. Bij deze nulmeting wordt het niveau van uw antistoffen vastgesteld voordat u gebeten wordt. Dit basisprofiel geeft niet alleen uzelf, maar ook de huisarts zekerheid over uw status. Daarnaast maakt het hebben van een nulmeting de diagnose na een beet veel gemakkelijker.

Tijdig opsporen belangrijk

Bij een nieuwe infectie is behandeling met antibiotica heel belangrijk, omdat mensen niet immuun worden voor de ziekte van Lyme. Wacht men te lang met behandelen, dan krijgt de bacterie kans om blijvende schade in het lichaam aan te richten.

(Lees hier meer over de gevolgen van Lyme).

Meerdere Lyme-testen zijn nodig

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een infectie met de Borrelia bacterie. Bij het vaststellen van een infectie met deze bacterie wordt er getest op antistoffen die uw lichaam aanmaakt na een infectie. Bij Innatoss wordt voor de nauwkeurigheid met drie verschillende ELISA testen op antistoffen getest. Dit zijn de IgG, IgM en C6 ELISA. Om hierover meer te weten te komen klikt u hier.

Hieronder vindt u meer uitleg en voorbeelden van het antistoffen-profiel.

video

Uitslagen ELISA testen na een tekenbeet en behandeling tegen Lyme.

Uw eigen antistoffen-profiel is van groot belang!

Na een tekenbeet kunnen antistoffen lang in het bloed aanwezig blijven. Mensen die regelmatig gebeten worden hebben dan ook vaak al antistoffen. Om een nieuwe infectie op te sporen, moet je weten welke antistoffen "oud" zijn en welke "nieuw". Daarom wordt in het LymePaspoort uw persoonlijk antistoffen-profiel weergegeven. Zo valt de nieuwe infectie direct op.

Hiernaast staat een weergave van het antistoffen-profiel van iemand die 6 keer op rij gemeten is (voor een studie). Normaal doe je jaarlijks maar één meting, na het tekenseizoen of bij een verdenking op Lyme. In dit profiel ziet u in augustus 2015, vrij kort na een tekenbeet, er vrijwel geen antistoffen waren. Dit is de nulmeting voor deze persoon.  Eind augustus heeft deze persoon plotseling veel antistoffen: een nieuwe infectie!

De huisarts schreef behandeling met antibiotica voor. De aanwezige bacteriën gaan hiervan dood en dus nemen antistoffen in het bloed af.  Er ontstaat nu een nieuw antistoffenprofiel voor deze persoon. Na een infectie noemt men dit ook wel het “serologisch litteken”. Dit litteken is dan de nieuwe uitgangswaarde om toekomstige metingen mee te vergelijken. Zo valt een volgende infectie dus weer direct op!

Ieder antistoffen-profiel ziet er anders uit!

Ieder mens reageert anders op een infectie. De ene persoon maakt veel antistoffen aan en de andere weinig. Bij de één zijn antistoffen al binnen 4 weken na een tekenbeet te meten, bij de ander duurt het soms wel 12 weken. Ook reageren mensen verschillend in de verschillende Lyme-testen.

Resultaten van ELISA testen bij drie verschillende personen.

Hierboven staat het antistoffen-profiel van drie personen weergegeven met een LymePaspoort. Alle drie hebben ze een nulmeting gedaan. Bij meneer Smit waren er bij de nulmeting geen antistoffen aanwezig, bij mevrouw de Vries en meneer Bos wel. Na het tekenseizoen zijn ze nogmaals gemeten, met een belangrijk resultaat.

Waar naar gekeken wordt bij een diagnose van een nieuwe infectie is of de aanwezige antistoffen boven een bepaalde waarde (de zwarte stippellijn) uitkomen. U kunt zien dat:

  • Meneer Smit overduidelijk positief is en dus zeer waarschijnlijk een infectie opgelopen heeft.
  • Mevrouw de Vries ook positief is, maar was dat al in de nulmeting. Omdat de antistoffen stabiel blijven, lijkt er geen sprake van een nieuwe infectie.
  • Meneer Bos heeft stijgende antistoffen, maar ze komen niet boven de zogenaamde afkapwaarde. Zonder een nulmeting zou meneer Bos waarschijnlijk direct negatief bevonden worden. Maar de stijging duidt op een mogelijke infectie. Na 6-8 weken wordt nogmaals een test uitgevoerd om te kijken of de stijging doorzet. Als dat zo is, wordt meneer Bos naar de huisarts doorverwezen, met het advies voor verder onderzoek:

Een positieve uitslag in de ELISA test moet volgens de Nederlandse richtlijn bevestigd worden in een immunoblot test. Deze test is duurder dan de ELISA test en kan het beste via de huisarts bij Innatoss aangevraagd worden. Hiervoor hoeft meneer Bos niet nogmaals bloed te laten prikken. De immunoblot test wordt gedaan op het bloed dat wij eerder hebben afgenomen. Wij bewaren dit op -80⁰ C in de vriezer.

Samengevat: Met het LymePaspoort wordt heel nauwkeurig uw unieke reactie op een infectie in beeld gebracht. Kleine veranderingen in uw profiel worden daardoor opgemerkt. Hiermee houdt u zelf inzicht in uw Lyme-status en wordt het voor u en uw huisarts veel eenvoudiger om een nieuwe infectie vast te stellen. En om tijdig actie te ondernemen als het nodig is.

Effect LymePaspoort in de praktijk

Innatoss screent jaarlijks medewerkers die veel in het groen werken en heeft al succes gehad met de methode. Hiernaast staan de resultaten van een bedrijf waarbij in februari 2016 begonnen is met meten.

Hiernaast staan de resultaten van in totaal 76 medewerkers die voor en na het tekenseizoen zijn getest. Bij 6 mensen (8%) was een sterke toename van antistoffen te zien. Dit wijst op een nieuwe infectie. Deze mensen waren zich niet bewust van een mogelijke infectie, hadden geen rode ring gemeld en hadden dus ook nog geen stappen ondernomen om de infectie te bestrijden. Zij zijn nu naar de huisarts verwezen. Bij 13 mensen werd een lichte stijging van antistoffen gemeten. De toename was niet groot genoeg om direct een nieuwe infectie te vermoeden. Deze personen zijn in februari nog een keer getest om uit te kunnen sluiten dat ze niet toch opnieuw besmet zijn. 16 medewerkers hadden wel antistoffen van een eerdere infectie, maar deze waren stabiel of zelfs gedaald, wat duidt op een oude infectie waarvoor geen behandeling nodig is. Bij 41 mensen waren nog steeds geen antistoffen tegen Borrelia te vinden.

Uit deze resultaten blijkt dat er dus meestal weinig aan de hand is. Maar de 8% die hier sterk positief uit de test kwam, lopen het risico op langdurige klachten te ontwikkelen als ze niet behandeld worden. Het doel met het LymePaspoort is dus een snelle diagnose en effectieve behandeling van de ziekte van Lyme mogelijk te maken om ernstige klachten te voorkomen.

Vraag direct uw eigen LymePaspoort aan!

Wordt u ook ieder jaar wel eens door een teek gebeten? Wilt u uw status ook in de gaten houden? Bestel dan uw eigen LymePaspoort via onze webshop.

Als u regelmatig met de teek in aanraking komt, is het slim om uw Lyme-profiel te kennen. Dit profiel wordt bepaald bij de eerste meting voor uw LymePaspoort. U kunt het beste voor de zomer, of binnen één week na een verdachte tekenbeet, uw eerste meting laten uitvoeren. Na het tekenseizoen (in november) krijgt u een herinnering om nogmaals een test aan te vragen, als controle op een niet-opgemerkte Lyme-infectie tijdens het tekenseizoen.

Na bestelling krijgt u een bloedafname-pakket thuisgestuurd. Hierin vindt u:

  • uw LymePaspoort
  • een bloedafnameformulier voor de prikpost
  • een afnamebuisje en verzendverpakking voor de bloedbuis met wettelijk vereiste labels.
  • aanvullende informatie

Met dit pakket, het uitgeprinte prikformulier en legitimatiebewijs kunt u naar de dichtstbijzijnde prikpost voor bloedafname. De instructies voor de afname staan op het formulier. De kosten voor bloedafname worden door u betaald, aangezien dit voor u goedkoper is. Als laboratorium betalen we meer dan u als particulier. Het buisje bloed kan vervolgens teruggestuurd worden in de bijgeleverde verpakking. De uitslag krijgt u per e-mail na ongeveer 10 werkdagen. Ook krijgt u een sticker met de resultaten voor in uw LymePaspoort.

Na bestelling wordt alles dus geregeld door Innatoss, het expertiselab voor de ziekte van Lyme in Oss.

 
 
 
 

Interessant? Deel dit! Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone