1 op de 50 groenmedewerkers jaarlijks een Borrelia-infectie zonder klachten

Medewerkers in het groen lopen een verhoogd risico op tekenbeten. De ziekte van Lyme is voor hen dan ook een beroepsziekte. Innatoss voert voor deze risicogroep de Jaarlijkse Lyme Screening uit, waarbij antistoffen in het bloed gemeten worden.

Onder de deelnemers aan de Jaarlijkse Lyme Screening zijn inmiddels al ruim 1.300 medewerkers verspreid over Nederland minstens tweemaal getest. Een jaar eerder lag dit aantal nog op 800 personen. Voor deze medewerkers is tussen oktober 2018 en maart 2019 een vervolgmeting uitgevoerd. De medewerkers hebben voorafgaand aan het tekenseizoen van 2018 een nulmeting gehad.

Bij de vervolgmeting had in totaal een kwart van de medewerkers antistoffen in het bloed. Bij 1 op 50 medewerkers was sprake van een nieuwe infectie met de Borrelia bacterie. De Borrelia bacterie kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Deze medewerkers hadden zelf niet opgemerkt dat ze een infectie opgelopen hadden. Het percentage medewerkers met een nieuwe infectie is stabiel gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Tenslotte zijn er binnen alle regio’s in Nederland besmettingen vastgesteld.

Met Jaarlijkse Lyme Screening kunnen infecties op tijd worden opgepikt en behandeld. Hiermee wordt de kans op late Lyme-klachten zoals gewrichtsontstekingen, huidafwijkingen en klachten van het zenuwstelsel beperkt.
Wilt u uw medewerkers ook laten testen op de ziekte van Lyme? Via deze pagina vindt u meer informatie over de Jaarlijkse Lyme Screening
bosbouw.