Innatoss Laboratories, innovatieve diagnostiek voor infectieziekten

Innatoss Laboratories is een onderzoeks-intensieve organisatie. We zijn experts op cellulaire en serologische testen met jaren ervaring in de farmaceutische en diagnostische industrie. We werken nauw samen met patiëntenverenigingen en universiteiten. Zo verzekeren we ons van zinvolle én wetenschappelijk goed onderbouwde innovaties.

We werken met veel energie aan testen die bijdragen aan vermindering van de gezondheidsproblematiek rondom infectieziekten met een chronisch verloop, zoals Lymeziekte en Q-koorts.  Als het bij onze kerncompetenties past pakken we ook de diagnostiek van andere infectieziekten op.

Innatoss Laboratories is geaccrediteerd als medisch laboratorium volgens ISO 15189. Op de website van de RvA is te zien voor welke onderzoeken deze accreditatie geldt.

” De missie van Innatoss is om de gezondheidsproblemen gerelateerd aan infectieziekten te verminderen.” Meer weten?

“We zijn Betrokken, Authentiek, Ambitieus, Verstandig en Vasthoudend.” Meer lezen?