Catch it early …..

en voorkom langdurige uitval door infectieziekten

Innatoss Laboratories is een ISO 15189-geaccrediteerd diagnostisch lab in Oss dat zich specialiseert in specifieke infectieziekten. We werken aan Lymeziekte, Q-koorts en andere infectieziekten als hier vraag naar is. Innatoss ontwikkelt nieuwe testen, maar gebruikt ook bestaande gecertificeerde testen op een slimme manier. Door testen te combineren en te automatiseren, worden uitslagen betrouwbaarder én blijven de testen betaalbaar.

Sinds 2016 testen we op Lymeziekte in opdracht van werkgevers. We helpen hen om medewerkers zonder zorgen in het groen te laten werken. Zo verzamelen we informatie over de ziekte van Lyme en de testen daarvoor en brengen de siutatie in beeld voor verschillende sectoren in heel Nederland.