Catch it early …

en voorkom langdurige uitval door infectieziekten

Innatoss Laboratories is een diagnostisch laboratorium in Oss dat gespecialiseerd is in bijzondere infectieziekten. We werken met passie aan Lymeziekte, Q-koorts en sinds 2020 aan COVID-19. Innatoss verlegt de grenzen van de diagnostiek door op een slimme manier gebruik te maken van bestaande testen. Als die er niet zijn, ontwikkelen we ze zelf.

Testen:

Lymeziekte

Q-koorts onderzoek:

Regionaal bevolkingsonderzoek chronische Q-koorts: Q-screen

Meer over onderzoek bij Innatoss vindt u hier.

COVID-19 onderzoek:

T-cel afweer (samenwerking met Erasmus MC): CoViCross

Waar komen doorbraakinfecties vandaan (onderzoek LUMC): BREAK COVID

Meer over onderzoek bij Innatoss vindt u hier.