BREAK COVID: waar komen doorbraakinfecties vandaan?

In het project BREAK COVID gaat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoeken wat voorspelt wie een doorbraakinfectie met het coronavirus krijgt. We spreken bij corona over een doorbraakinfectie als iemand na vaccinatie of een infectie alsnog corona krijgt. Sommige mensen krijgen meerdere doorbraakinfecties, anderen nooit. Hoe dat komt weten we niet. Is het vooral de virus-variant, zijn antistoffen in het bloed of bloedcellen essentieel of maken mensen bepaalde stoffen (niet) aan, waardoor het virus door de barrière van het afweersysteem kan breken.

Innatoss helpt het LUMC bij dit onderzoek met haar netwerk en haar kennis van COVID-19 diagnostiek.

In dit onderzoek gaan we een grote groep mensen (550) volgen die in de afgelopen 3 jaar op verschillende manieren afweer tegen corona hebben opgebouwd. Dat kan zijn door vaccinaties maar ook door infecties of door een andere aanpak. Deze groep volgen we van februari tot oktober 2023. Op 3 momenten wordt bloed afgenomen en een keel-neusuitstrijkje gedaan.

Bij de eerste afname kijken we hoe iedereen er aan het begin van de studie voorstaat. Welke vaccinaties en infecties heeft men gehad, welke antistoffen zijn er, reageren de T-cellen (nog), en zijn er bijzonderheden die het afweersysteem kunnen beïnvloeden. Testen in bloed herhalen we om de 3 maanden. Daarbij zien we of mensen ongemerkt corona hebben gehad. We proberen deze onderzoeken dicht bij u in de buurt te doen als dat mogelijk is.

Ook gaan we de gegevens die Innatoss in de afgelopen jaren verzameld heeft gebruiken bij dit onderzoek. Dat doen we alleen als daar toestemming voor gegeven is.

Tussen de metingen door let u zelf goed op corona-achtige verschijnselen. U doet een zelftest als u klachten heeft. Is de test positief dan neemt u direct zelf een extra monster uit uw neus en evt keel. U krijgt van ons alle materialen die daarvoor nodig zijn. De onderzoekers in Leiden halen uit dit monster het virus wat de besmetting veroorzaakt heeft. Twee weken later onderzoeken we ook nog welke merkers nog meer aanwezig zijn in de bloedcellen of uw neusslijmvlies.

Wie mag meedoen? Iedereen die 18 jaar of ouder is en die met Innatoss de vaccinatie- en besmettingsgegevens wil delen, is welkom.  Er is één beperking. Er is vers bloed nodig voor deze testen en dat is erg duur om te vervoeren. We moeten dus misschien selecteren op woonplaats.

Het project wordt betaald door ZonMw, dat met het programma Kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie openstaande vragen rond dit thema wil laten beantwoorden.

Wilt u weten wat er precies gedaan wordt? Op onze website vindt u de Proefpersonen-Informatie-Folder waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Wilt u meedoen, meld u dan aan via het contactformulier hiernaast.