Heeft u corona gehad?

Bent u gewapend tegen een nieuwe coronagolf?

We hebben inmiddels meerdere coronagolven en coronavarianten achter de rug. Steeds meer mensen zijn besmet geraakt. Om erachter te komen of uw lichaam voorbereid is op een nieuwe corona infectie, biedt Innatoss een unieke test aan: cPassTM. Met deze test kunt u zien of u corona heeft gehad én of uw lichaam mogelijk een nieuwe infectie kan afremmen.

De afgelopen 4 jaar is duidelijk geworden hoeveel invloed corona heeft op ons allemaal. We konden elkaar minder zien en de normaalste zaken op de wereld vormen opeens een risico. Dit had een grote invloed op u, maar ook op de gehele maatschappij en de economie. Hoewel veel vragen inmiddels beantwoord zijn, komen er met elke nieuwe golf nieuwe vragen.  Achter de schermen probeert Innatoss hier antwoord op te krijgen.

Een belangrijke vraag was steeds: als u corona heeft gehad of gevaccineerd bent, wat betekent dit dan bij een volgende coronagolf? Kunt u het dan nog een keer krijgen? Zo ja, wordt u dan minder ziek?

Innatoss is begin 2020 in samenwerking met Stichting IMtest gestart met screening op corona. Na ruim 3 jaar weten we beter dan wie ook hoe we immuniteitstesten kunnen inzetten om inzicht te krijgen in of en hoe uw afweersysteem gereageerd heeft.

Het afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest. Deze volgt Innatoss op de voet, zodat wij u beter kunnen helpen. Vanaf september 2020 zijn we cPassTM test aan gaan bieden: een test waarmee wij kunnen zien of uw lichaam zich kan verzetten tegen het coronavirus. Met de doorbraak van de Omikron varianten bleek dat we niet meer bij iedereen die besmet was geweest antistoffen konden vinden tegen het spike-eiwit. Daarom hebben we naast de klassieke cPass ook een Omikron-variant gemaakt. Ook hebben we de T-cel test van QIAGEN in onze portefeuille opgenomen.

Hieronder leest u meer over de verschillende corona-testen. Momenteel kunt u de testen niet via de webshop bestellen. Wanneer u zich wil laten testen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

c-Pass InnatOss