Jaarlijkse Lyme Screening

Als bedrijf kunt u Innatoss inschakelen voor een Jaarlijkse Lyme Screening voor uw organisatie. Door uw medewerkers jaarlijks te laten controleren, kan een actieve Lyme-infectie tijdig opgespoord worden. Zo voorkomt u dat uw medewerkers langdurig uitvallen. Jaarlijks vinden wij bij gemiddeld 1 op de 50 medewerkers een onopgemerkte Lyme-infectie. U kunt contact met ons opnemen om de Lyme screening voor uw bedrijf aan te vragen, of u kunt hieronder direct een offerte aanvragen.

bosbouw

Beroepsziekte voor 150.000 werknemers

Voor mensen die in het groen werken is de ziekte van Lyme een beroepsziekte. Boswachters, natuurbeheerders en werknemers in het groen (bijvoorbeeld van waterschappen en gemeenten) lopen bijvoorbeeld een hoger risico op tekenbeten en daardoor op de ziekte van Lyme. Vaak worden er door werkgevers wel voorzorgsmaatregelen genomen (denk aan tekenwerende kleding en toolbox meetings), maar dit biedt geen garantie.

Omdat besmette personen zonder behandeling ernstige langdurige klachten kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om tijdig de juiste diagnose te stellen en zodoende uitval van uw werknemers te voorkomen.

Het RIVM heeft een publicatie uitgebracht waarin de kosten en verloren arbeidsuren in kaart zijn gebracht gerelateerd aan de ziekte van Lyme. De resultaten van dit onderzoek vindt u in onderstaande tabel. Lyme op tijd diagnosticeren is dus niet alleen erg prettig voor de werknemer, maar het bespaart uw bedrijf ook veel kosten.

Referenties:

PMO Lyme betekent voor Eelerwoude dat medewerkers tijdig op vrijwillige basis worden gemonitord om klachten in de toekomst te voorkomen, bovendien is het een goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Eelerwoude

Een groot deel van de medewerkers van Stichting Het Drentse Landschap zijn een deel van hun werktijd buiten in het veld. Prachtig werk natuurlijk, maar het brengt ook een risico met zich mee. Als organisatie willen we zo goed mogelijk zorgen voor onze medewerkers; daarom hebben we via Innatoss een jaarlijkse Lyme test aangeboden. Hiermee hopen we een evt. Lyme besmetting vroegtijdig te kunnen signaleren en zo de gezondheid van onze medewerkers te bewaken.

Stichting Het Drentse Landschap

De Lyme borreliose screening en voorlichting door Innatoss zijn zeer zorgvuldig en helder. Dit is essentieel voor onze biologen die in het veld werken aangezien de dichtheid van besmette teken sterk toegenomen is de laatste jaren, en infecties zo snel genoeg herkend en behandeld kunnen worden.

Prof. dr. Leon Lamers, Ecologie, Radboud Universiteit, Nijmegen

SBA Golf & Groen heeft 45 medewerkers in dienst die zich dagelijks bezighouden met het onderhoud op diverse golfbanen. Dit betekent in het tekenseizoen dus ook  dagelijks een risico op een tekenbeet.  Jaarlijks wordt veel aandacht gegeven aan preventie, maar zekerheid heb je nooit.

Nu hebben we onze medewerkers via Innatoss laten deelnemen aan het PMO voor Lyme.

Omdat het risico zo hoog is en de klachten meestal nogal vaag zijn, willen we hen dit onderzoek extra aanbieden. Zo kan , indien nodig, zo snel mogelijk met de juiste behandeling gestart worden om erger te voorkomen.

Uiteraard is de gezondheid van je werknemer belangrijk. Dat zie je terug in de productie en in de afname van het ziekteverzuim. Wat belangrijk is voor ons als organisatie. Aan de bijna 100% deelname van onze medewerkers is duidelijk dat óók zij dit onderzoek erg waarderen!

Innatoss heeft ons uitstekend begeleid, door eerst een presentatie te geven en ook de bloedafname kon zo geregeld worden zoals wij dat graag wilden. Ook de afname zelf en het terugkoppelen van de gegevens naar de deelnemers verliep snel en correct.

SBA Golf

Jaarlijkse Lyme Screening

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen! Om deze onvoorspelbare ziektekosten en het productiviteitsverlies voor te zijn, bieden wij u de mogelijkheid om uw werknemers jaarlijks te screenen op Lyme. Al meer dan 5000 werknemers worden elk jaar bij ons getest. Daarmee is Innatoss de grootste en meest ervaren partner voor het screenen op de ziekte Lyme.

Innatoss voert voor meer dan 150 organisaties de Jaarlijkse Lyme Screening uit. In het voorjaar wordt er voorafgaand aan het tekenseizoen gestart met een nulmeting. Bij individuele werknemers worden de Lyme antistoffen gemeten, zodat er een basis antistof-profiel is waar vervolgmetingen mee vergeleken kunnen worden en recente infecties kunnen worden geconstateerd. Deze nulmeting vindt meestal plaats vóór of na het tekenseizoen. Daarna volstaat jaarlijks één meting in het najaar/winter.

Waarom een Jaarlijkse Lyme Screening?

 • Voorkom langdurige uitval en ziekte bij uw personeel.
 • Bespaar geld door minder verloren arbeidsuren.
 • Zorg voor uw personeel!
 • Duidelijke voorlichting en interpretatie door professionals

Waarom Innatoss voor Jaarlijkse Lyme Screening?

 • Dé meest ervaren partij: 95% van de Lyme screenings in Nederland worden door Innatoss uitgevoerd.
 • Bloedafname en voorlichting worden op uw locatie verzorgd.
 • Duidelijke interpretatie van de resultaten voor uw werknemers.
 • Privacy van de medewerkers wordt gewaarborgd.
 • Innatoss is geaccrediteerd als medisch laboratorium volgens ISO 15189:2012.

Innatoss werkt o.a. samen met arbodiensten zoals Zorg van de Zaak, Zwiers Prevent, en bloedafnamediensten zoals Unilabs, Diagnovum en SALT.

Voor de bloedafnames zetten we verder zeer ervaren verpleegkundingen in waar we vaak al jaren mee samenwerken. In Noord Nederland is een bijzondere situatie. Certe heeft in Friesland, Groningen en Drente een monopoliepositie verworven t.a.v. bloedafnames en sluit daarbij andere laboratoria uit. Hier hebben we eigen medewerkers die bij u op locatie komen.

Wilt u dat uw werknemers ook worden gescreend of wilt u meer weten over de Jaarlijkse Lyme Screening? Neem dan contact met ons op.

Partners van de Jaarlijkse Lyme Screening:

Meer informatie

 • Een korte samenvatting van de Lyme Screening (voor wie, waarom en hoe) die u kunt delen binnen uw bedrijf vindt u hier.
 • We krijgen van medische professionals regelmatig te horen dat preventieve screening op Lyme niet zinvol is. Lees hier hoe wij de problemen die men ziet hebben aangepakt.
 • Bekijk hier onze Poster over Jaarlijkse Lyme Screening
 • Bekijk hier onze Flyer over Jaarlijkse Lyme Screening
 • Lees hier meer over Lyme ziekte en welke testen wij aanbieden bij Innatoss.
 • Teken kunnen ook andere ziektes overdragen. Hierover zijn veel strijdige berichten. Neem contact op als u informatie wilt hebben over de ziekte van Weil, Tekenencefalitis, Babesia, Bartonella, Rabies, en andere infectie ziekten. Dan kijken we samen wat zinvol is en hoe dit het beste uitgevoerd kan worden.

Nieuws