Ieder antistoffen-profiel ziet er anders uit!

Hieronder staat het antistoffen-profiel van drie personen weergegeven met een LymePaspoort. Alle drie hebben ze een nulmeting gedaan. Vervolgens zijn zij na een tekenbeet opnieuw gemeten.

Belangrijk om eerst nulmeting te laten doen

Bij de diagnose van een nieuwe infectie wordt gekeken of de aanwezige antistoffen boven de zogenaamde afkapwaarde (de zwarte stippellijn in de tabel) uitkomen. Wanneer dit het geval is, dan heeft de patiënt zeer waarschijnlijk een nieuwe infectie opgelopen. Alleen hoeft dit niet altijd het geval te zijn, zoals onderstaande resultaten laten zien.

Meneer Smit: duidelijk positief

Bij meneer Smit waren er bij de nulmeting geen antistoffen aanwezig. De volgende meting laat zien dat de antistoffen in het bloed flink gestegen zijn. Meneer Smit is overduidelijk positief en heeft dus zeer waarschijnlijk een infectie opgelopen.

Mevrouw de Vries: geen nieuwe infectie, wel positief

Mevrouw de Vries had al antistoffen tijdens de nulmeting. Bij de nulmeting kwam deze antistoffen boven de afkapwaarde. Dit is ook het geval bij de vervolgmeting. Mevrouw de Vries lijkt dus positief, maar omdat de antistoffen stabiel blijven, lijkt er geen sprake van een nieuwe infectie.

Meneer Bos: niet positief, mogelijk wel een nieuwe infectie

Meneer Bos had bij de nulmeting geen antistoffen. De vervolgmeting laat zien dat de antistoffen gestegen zijn, maar niet boven de afkapwaarde komt. Deze stijging duidt op een mogelijke infectie. Na 6-8 weken wordt nogmaals een test uitgevoerd om te kijken of de stijging doorzet. Als dat zo is, wordt meneer Bos naar de huisarts doorverwezen, met het advies voor verder onderzoek.

Gebeten en nog geen nulmeting? Direct doen!

Ook wanneer u net gebeten bent door een teek kan het LymePaspoort uitkomst bieden. Het duurt een aantal weken na een tekenbeet voordat uw lichaam antistoffen aanmaakt. Laat u zich direct testen, dan weet u uw antistoffen-profiel voor de tekenbeet. Na 4-6 weken laat u zich vervolgens opnieuw testen. Zijn uw antistoffen gestegen, dan heeft u waarschijnlijk een infectie opgelopen.

Jaarlijks onderzoek voor medewerkers in het groen

Bedrijven met medewerkers in het groen kunnen bij Innatoss terecht voor jaarlijks onderzoek op de ziekte van Lyme. Om te kunnen bepalen of uw medewerkers een nieuwe infectie hebben opgelopen, begint het jaarlijks onderzoek met een nulmeting. Hierbij worden de Lyme-antistoffen van iedere individuele medewerker gemeten. Dit is het basis antistof-profiel waarmee vervolgmetingen vergeleken worden. Zo kan een recente infectie tijdig geconstateerd worden.

Op veler verzoek heeft Innatoss het LymePaspoort geïntroduceerd: een hulpmiddel om jaarlijks eenvoudig uw Lyme-status in de gaten te houden. Met als doel om tijdig een nieuwe infectie op te sporen. Het LymePaspoort wordt aangeraden voor mensen die veel in de natuur verblijven en meer dan eens gebeten worden door een teek.