Verloren arbeidsuren door Lyme

De gevolgen van de ziekte van Lyme zijn groot. Het RIVM heeft onderzocht wat de kosten gerelateerd aan de ziekte van Lyme zijn. In het onderzoek staat ook een inschatting van het aantal verloren arbeidsuren. Deze getallen bevestigen weer hoe belangrijk het is om op tijd de diagnose ‘ziekte van Lyme’ te stellen.

De cijfers

Dit is niet de eerste keer dat het RIVM onderzoek doet naar Lyme. In 2010 liet het RIVM rapport “Arbeidsgerelateerde Lyme” al zien dat zorgkosten bij arbeidsgerelateerde Lyme erg hard oplopen: van € 420 bij een vroege infectie naar € 17.721 voor een vergevorderde infectie. De nieuwe publicatie geeft ook een indicatie van hoe lang medewerkers kunnen uitvallen door de ziekte van Lyme.  Van 2 uur arbeidsverlies bij een vroege infectie (EM) tot 97 uur bij een vergevorderde infectie. Er op tijd bij zijn, is dus niet alleen voor de werknemer erg prettig.

Jaarlijks meten nuttig

Wanneer je door een teek geïnfecteerd wordt de ziekte van Lyme komt je immuunsysteem in actie. Dit leidt o.a. tot de aanmaak van antistoffen. Deze antistoffen meten we om besmetting vast te stellen. Meerdere factoren maken dit echter lastig. Zo blijven antistoffen heel lang aanwezig, ook als de infectie al weg is. Het zogenaamde serologisch litteken. In de groensector hebben naar schatting zeker 1 op de 3 werknemers al antistoffen in het bloed.

Belangrijk is daarom dat diagnostiek op basis van één momentopname lastig te interpreteren is. In augustus 2015 is een duidelijke infectie te zien. Na behandeling neemt de hoeveelheid antistoffen af, maar blijft er een bepaald ‘litteken’ over. Als de persoon uit bovenstaande grafiek met enkel het resultaat van bv. juni 2016 bij een huisarts komt, wordt hij of zij waarschijnlijk behandeld. Terwijl we met de historische data weten dat dit zeer waarschijnlijk resterende antistoffen zijn.

Het is dus belangrijk om te meten hoe het antistof-profiel voor de individuele werknemer er uit ziet. Door nieuwe metingen te vergelijken met dit profiel, kan een nieuwe infectie veel nauwkeuriger geconstateerd of juist uitgesloten worden.

Het resultaat van Periodiek Medisch Onderzoek naar Lyme

Op verzoek van werkgevers is Innatoss in 2015 begonnen met periodiek onderzoek naar de ziekte van Lyme. Inmiddels voert Innatoss jaarlijks voor meer dan 1.000 werknemers het PMO Lyme uit.

Een voorbeeld:  Bij dit bedrijf zijn in totaal 76 medewerkers in 2015 én 2016 getest. Bij 6 mensen (8%) was een sterke toename van antistoffen te zien. Dit wijst op een nieuwe infectie. Deze mensen waren zich niet bewust van een mogelijke infectie en zijn nu naar de huisarts verwezen.  Bij 13 mensen werd een lichte stijging van antistoffen gemeten. De toename was niet groot genoeg om direct een nieuwe infectie te vermoeden. Deze personen worden in februari nog een keer getest om met zekerheid vast te stellen of ze wel of niet opnieuw besmet zijn. 16 Medewerkers hadden wel antistoffen van een eerdere infectie, maar deze waren stabiel of zelfs gedaald. Bij 41 mensen waren nog steeds geen antistoffen tegen Borrelia te vinden. 

Dit voorbeeld laat zien dat het periodieke onderzoek na het tekenseizoen mensen met de ziekte van Lyme in een vroeg stadium vindt. Dit is belangrijk om te voorkomen dat mensen de ernstige gevolgen van de ziekte ondervinden en mogelijk langdurig uitvallen.

Door jaarlijks te screenen op Lyme, worden langdurige infecties voorkomen. Ook kunnen de verloren arbeidsuren door Lyme worden teruggedrongen. Innatoss biedt hiervoor de Jaarlijkse Lyme Screening aan. 

Bronnen:

Hofhuis A, Meunier N, et al. Arbeidsgerelateerde ziektelast door Lyme-borreliose in Nederland. 2013

Wijngaard C van den, Hofhuis A, Wong A, et al. The cost of Lyme Borreliosis. European Journal of Public Health. 2017;27(3):538-547.

Innatoss is o.a. PMO partner van:

Innatoss Laboratories voert voor meer dan 1200 medewerkers van o.a. gemeentes, groenmedewerkers en waterschappen PMO Lyme uit. Door uw medewerkers jaarlijks te laten controleren, kan een actieve Lyme-infectie tijdig opgespoord worden. Meer weten over periodiek medisch onderzoek naar Lyme? Lees alles over PMO Lyme.