Basis gelegd voor nieuw Q-koortsvaccin

Drie jaar onderzoek bij onder andere Innatoss Laboratories in…