Seizoen 8 van de Jaarlijkse Lyme Screening in getallen

In 2016 startte Innatoss met de Jaarlijkse Lyme Screening, JLS in de wandelgangen.

Inmiddels zijn we acht jaar en dus acht seizoenen verder. Acht seizoenen van bloedprikken, bloedbuisjes transporteren, testen uitvoeren en resultaten interpreteren.

Het seizoen

Het JLS seizoen loopt van oktober tot april. In deze periode testen we bij alle deelnemende bedrijven en organisaties de medewerkers ‘in het groen’ op Lyme antistoffen. Elena Volokhina (senior onderzoeker), verwerkt samen met Willemijn Anker (clinical trial assistent) alle resultaten en cijfers.

De ziekte van Lyme, wat is dat ook alweer?

Als een teek besmet is met de Borrelia bacterie dan kan deze de bacterie overdragen op de mens. U kunt dus door een tekenbeet de ziekte van Lyme krijgen.

In Nederland is ongeveer 20% van de teken besmet met deze bacterie. Elk jaar worden ruim 1,5 miljoen mensen door een teek gebeten en houden ongeveer 25.000 mensen daar Lyme aan over.

De ziekte van Lyme kan op langere termijn hele vervelende gevolgen hebben. Zonder behandeling kan de Borrelia bacterie zich over het lichaam verspreiden en ernstige klachten veroorzaken zoals hartklachten, oogklachten, zenuwklachten, gewrichtsklachten en meer!

Vaak blijven tekenbeten onopgemerkt. De kenmerkende rode ring wordt niet altijd gezien, bijvoorbeeld als deze op hoofdhuid of rug zit. Ook ontstaat er vaak helemaal geen ring of ander kenmerk. Omdat een tekenbeet dus niet altijd te zien is blijft het belangrijk voor ieder die regelmatig aan teken wordt blootgesteld (zoals medewerkers in het groen en wandelaars) om zich te laten testen op Lyme-antistoffen.

De feiten en cijfers van 2023-2024

• Dit seizoen namen in totaal 144 organisaties uit alle 12 provincies van Nederland deel aan de JLS.
• In totaal werden 5211 personen getest op Lyme antistoffen, en dat zijn er weer zo’n 250 meer dan vorig seizoen.
• Vrijwel alle deelnemers werken ‘in het groen’: 56% zijn groenbeheerders, 24% werken bij waterschappen, 7% zorgen voor waterkwaliteit, 13% werken in het onderwijs, bij adviesbureaus, studeren of doen wetenschappelijk onderzoek.
• Aantal infecties: bij twee procent van de deelnemers (ruim 100 mensen) werd een recente infectie gevonden. De getallen van dit seizoen zijn vergelijkbaar met die van het vorige seizoen (zie grafiek).

Terugkoppeling

Organisaties met meer dan tien deelnemers hebben inmiddels een anoniem overzicht van de screening gekregen met alle resultaten. Op basis van deze cijfers kan de organisatie beoordelen hoe het, in het algemeen, staat met de besmettingsgraad onder de werknemers. Organisaties waar minder dan tien mensen meedoen krijgen een dergelijk overzicht niet omdat afwijkende resultaten in een dergelijke kleine groep te makkelijk terug te leiden zijn naar individuele deelnemers en daarmee inbreuk maken op de privacy.