Jaarlijkse Lyme Screening, de eindcijfers na een seizoen van testen

Zoals beloofd in onze vorige nieuwsbrief maken we in deze editie, wat betreft de cijfers, de balans op van het afgelopen JLS seizoen. Dit seizoen loopt van oktober tot april, de periode waarin we werknemers ‘in het groen’ testen op Lyme. Het aantal deelnemers bij wie een nieuwe infectie met de Borrelia bacterie werd vastgesteld was in lijn met de afgelopen jaren, maar gelukkig net wat minder hoog dan het vorige seizoen. Elena Volokhina, senior onderzoeker bij Innatoss, houdt alle cijfers bij en verwerkt ze voor ons in een overzichtelijke presentatie.

Aantal deelnemers

Sinds de start van dit JLS seizoen in oktober 2022 deden 4962 deelnemers, werkzaam bij 155 organisaties in heel Nederland, mee met de Jaarlijkse Lyme Screening (JLS) van Innatoss. Bij al deze mensen werd een buisje bloed afgenomen dat vervolgens in ons laboratorium werd getest op Lyme-antistoffen.

Anoniem overzicht

Alle organisaties die meedoen met JLS en meer dan tien werknemers hebben, krijgen van Innatoss aan het eind van het seizoen een anoniem overzicht met de cijfers van het testseizoen. Het gaat dan om aantallen oude en nieuwe infecties. Op basis van deze cijfers kan de organisatie beoordelen hoe het, in het algemeen, staat met de besmettingsgraad onder de werknemers. Organisaties waar minder dan tien mensen meedoen krijgen een dergelijk overzicht niet. De reden daarvoor is de privacy van de deelnemers. Afwijkende resultaten in een dergelijke kleine groep zijn te makkelijk terug te leiden naar individuele deelnemers.

Procenten of mensen

Dit seizoen was bij een totaal van twee procent van alle deelnemers een toename van de hoeveelheid antistoffen te zien. Bij deze mensen is dus sprake van een recente Borrelia infectie. Deze twee procent is op zich niet zo hoog. Ter vergelijking: in de seizoenen 2016 tot 2022 vonden we bij één tot vijf procent van alle deelnemers antistoffen in het bloed. Daaruit zouden we kunnen concluderen dat twee procent best meevalt. Het wordt anders als we niet over percentages praten, maar over mensen. Bij twee procent van de deelnemers hebben we het over ruim honderd werknemers die een tekenbeet oplopen, met een infectie door de Borrelia bacterie tot gevolg.

Meer cijfers

Door de jaarlijkse cyclus van metingen zien we bij tien tot vierentwintig procent van de JLS deelnemers wel antistoffen, maar geen verhoogde waardes. Hier gaat het dan om sporen van een oude infectie bij ruim vierhonderd tot zo’n duizend mensen. Van deze groep deelnemers is zestien procent kort voor de JLS al behandeld voor een Borrelia infectie.

JLS: voordelen

Van alle deelnemers bij wie meer antistoffen werden gemeten (t.o.v. de voorgaande meting) heeft slechts vijfendertig procent (!) in het afgelopen seizoen één of meerdere tekenbeten opgemerkt. Met andere woorden: van de honderd deelnemers met antistoffen in het bloed hebben maar vijfendertig mensen zelf gemerkt dat ze gebeten zijn door een teek. Alle anderen wisten dit niet en lopen daarmee ongemerkt kans op een infectie. Dankzij de jaarlijkse screening van Innatoss halen we deze mensen er toch nog op tijd uit.

Wetenschappelijke presentatie

Innatoss heeft deze en andere data onlangs gepresenteerd op een internationaal wetenschappelijk congres. Bij dit congres ligt de focus op teken en op ziektes die door teken worden overgedragen. De poster die daar gepresenteerd werd kunt u vinden op onze website (poster ITTBD symposium 2023).