Meer rust in organisatie dankzij jaarlijks Lyme-onderzoek

Jack Rombouts, afdelingshoofd Onderhoud & Muskusrattenbestrijding Cluster watersystemen Waterschap Brabantse Delta

De ziekte van Lyme is bij muskusrattenbestrijders een beroepsziekte. Het is zaak om zo snel mogelijk na een tekenbeet een besmetting met Lyme vast te stellen. Door inzet van een Jaarlijkse Lyme Screening wordt de kans op ernstige chronische aandoeningen sterk verkleind.

Het Waterschap Brabantse Delta zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Daarnaast zorgt het waterschap voor veilige dijken en kades door muskusratten te vangen. De bestrijders worden tijdens hun werk in het veld regelmatig gebeten door teken, waardoor ze besmet kunnen raken met de ziekte van Lyme. Jack Rombouts, afdelingshoofd Onderhoud & Muskusrattenbestrijding, zet alle beschikbare middelen in om zijn mensen te beschermen tegen deze infectieziekte.

Wat doet u om de ziekte van Lyme te voorkomen?

“De Gezondheid van ons personeel staat centraal. Lyme is een vreselijke ziekte waardoor een collega onlangs arbeidsongeschikt is geworden. Dat zorgde voor veel onrust bij mijn mensen. Hoe sneller na een infectie je kunt behandelen, des te groter de kans op genezing. Daarom bieden we naast teekwerende kleding en een tekentang ook een Jaarlijkse Lyme Screening van Innatoss om de ziekte van Lyme snel vast te stellen. Dat is beter voor het welzijn van onze mensen én hun productiviteit.”

Hoe werkt het?

“Personeel kan zich vrijwillig laten testen. Via het expertise-lab Innatoss wordt bloedafname op onze eigen locatie in Breda en in Boxtel geregeld. Zij verzorgen de Lymetesten volgens de Nederlandse richtlijn en koppelen de uitslag terug naar de werknemer. Bij een nieuwe besmetting met Lyme wordt het advies gegeven snel naar de huisarts te gaan. Als werkgever krijg ik een anoniem totaaloverzicht van de uitslagen te zien.”

Wilde uw team zich wel jaarlijks laten prikken?

“Bij de introductie van de test was iedereen juist erg enthousiast. Binnen een week had bijna iedereen zich aangemeld. Het heeft ook veel meer rust gebracht bij het personeel. We hebben nu meer grip op Lyme.”

Bron: Bijlage Volkskrant 31 januari 2018 – mijngezondheidsgids.nl

Innatoss Laboratories verzorgt het jaarlijkse Lyme-onderzoek bij waterschappen zoals Brabantse Delta, bij gemeentes en groenbeheerders. Dit kan in samenwerking met Arbodienst Zorg van de Zaak, maar ook op eigen initiatief. Lees meer over PMO Lyme.