Nieuwe coronaonderzoeken bij Innatoss

Juni is een drukke tijd voor Innatoss. Drie nieuwe coronaonderzoeken bij Innatoss zijn door de Medische Ethische Toetsingscommissies goedgekeurd.

CoViCross

CoViCross is een samenwerking met Rory de Vries van het ErasmusMC, waarin we een jaar lang antistoffen en T-celreacties volgen in een groep coronapatiënten in Kessel. Het onderzoek wordt gefinancierd door Health~Holland. De eerste bloedafnames zijn al achter de rug.

QuantiFERON SARS-CoV-2

QIAGEN heeft de afgelopen maanden ook een T-cel coronatest ontwikkeld. Innatoss gaat onderzoeken hoe goed deze test werkt. Bent u nog niet gevaccineerd. Doe dan mee. Meer hierover leest u hier.

Pathobody2020

Dit project is bedacht door onze buren op het Pivot Park. AbSano gaat nieuwe therapeutische antistoffen ontwikkelen. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe geneesmiddelen voor COVID-19. Daarnaast worden technieken ontwikkeld die in de toekomst de zoektocht naar een geneesmiddel voor infectieziekten kunnen versnellen.

Alle onderzoeken gaan over corona, maar er zijn de nodige verschillen.

Bij CoViCross bekijken we hoe lang de immuunrespons blijft bestaan. De patiënten in Kessel hebben in maart-april 2020 corona gehad. Innatoss volgt hun antistoffen al een jaar, en daar gaan we nog een jaar aan toevoegen. De T-celreactie komt erbij en ook de reactie op vaccinatie.

Voor het onderzoek van QIAGEN zijn twee groepen mensen nodig die (1) nooit corona hebben gehad of (2) recent corona hebben gehad. Iedereen wordt voor en na vaccinatie getest. Bij dit onderzoek moet u wel gevaccineerd willen worden.

Voor het onderzoek  van AbSano zoeken we mensen die in de afgelopen 3 maanden corona hebben gehad. Ze mogen niet gevaccineerd zijn, maar hoeven dat ook niet te worden.

Deelnemers aan alle onderzoeken krijgen de uitslag van hun antistoftesten zodat ze weten hoe goed ze beschermd zijn.