Waarom de nulmeting zo belangrijk is

Voor het tekenseizoen losbarst, nodigen we elke nieuwe deelnemer aan de Jaarlijkse Lyme Screening uit voor een nulmeting. Daarbij controleren we bloed op sporen van oude infecties. Waarom is dat zo belangrijk?

Als u besmet bent geraakt met de Borrelia-bacterie, dan zitten er antistoffen tegen deze bacterie in uw bloed. Uw lichaam heeft deze antistoffen aangemaakt als reactie op de besmetting. Bent u net hersteld van een infectie, dan heeft u vaak veel antistoffen in uw bloed. Na verloop van tijd kan die hoeveelheid gaan dalen.

Antistoffen verdwijnen langzaam

Het duurt maanden of  soms zelfs jaren voordat antistoffen helemaal uit uw bloed zijn verdwenen. Hoeveel tijd het kost, hangt af van het aantal keren dat u besmet bent geraakt en van uw eigen immuunsysteem. Als we uw bloed voor het eerst testen en een verhoogde waarde aan antistoffen meten, kan dat twee dingen betekenen:

  1. U bent recent besmet geraakt met de Borrelia-bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken.
  2. U heeft in het verleden een Borrelia-infectie gehad, en u bent daar weer van hersteld – met of zonder hulp van antibiotica. We zien dan een spoor van een oude infectie, wat we ook wel een serologisch litteken noemen.

Vergelijken geeft inzicht

Mensen die in het groen werken en die geregeld door teken worden gebeten, hebben vaak een serologisch litteken. Als we hun bloed ná het tekenseizoen afnemen en dan antistoffen vinden, weten we niet goed wat dat betekent: een nieuwe Borrelia-besmetting of een spoor van een oude infectie. Daarom doen we bij voorkeur vóór het tekenseizoen een nulmeting. Door de waardes in het bloed met elkaar te vergelijken, weten we of er sprake is van een nieuwe besmetting of niet.

Nulmeting eenmalig

De nulmeting in het voorjaar is alleen nodig voor deelnemers die voor het eerst meedoen aan de Jaarlijkse Lyme Screening (JLS). In de jaren die volgen, kunnen we elke nieuwe meting vergelijken met de meting uit het najaar. Extra metingen zijn dan niet nodig.

Advies bij verhoogde waarden bij de nulmeting

Blijkt bij de nulmeting dat er veel antistoffen in uw bloed zitten? Dan raden we aan om na vier tot zes weken opnieuw bloed te laten afnemen. Als de waarden bij de hertest duidelijk zijn veranderd, is het waarschijnlijk dat u recent besmet bent geraakt met de Borrelia-bacterie. U krijgt dan het advies om te overleggen met de huisarts of bedrijfsarts. Zijn de waarden ongeveer gelijk gebleven, dan heeft u een zogenaamd serologisch litteken. Overleg met een arts is in dat geval alleen nodig als u klachten heeft (of krijgt) die passen bij de ziekte van Lyme.

Twee veelgestelde vragen

JLS-deelnemers die bij de nulmeting te horen krijgen dat ze een serologisch litteken hebben, stellen vaak de volgende vragen:

  1. Kan een serologisch litteken kwaad?
    Het antwoord is kortweg: nee. Overleg met een arts is alleen nodig als u klachten heeft die bij de ziekte van Lyme passen.
  2. Beschermt een serologisch litteken tegen een nieuwe Borrelia-infectie?
    Nee, we zien regelmatig nieuwe infecties bij mensen die al antistoffen in hun bloed hebben. Daarom is het zo belangrijk om altijd voorzorgsmaatregelen te nemen. Blijf dus controleren op tekenbeten, draag tekenwerende kleding, en blijf meedoen aan de JLS.