“Al haal je er maar eentje uit. Dan heb je het al terugverdiend.”

“Wij werken in en met de natuur,” zegt Rob Gulmans, algemeen directeur van Quercus boomexperts, “en we doen in heel Nederland alles op het gebied van bomen: van planten tot kappen en alles daartussenin. Dit doen we voor grote overheden zoals Rijkswaterstaat en provincies, maar ook voor particulieren met een bijzondere, grote of oude boom in de tuin.”

JLS als onderdeel van PMO

De ongeveer dertig medewerkers van Quercus boomexperts werken allemaal buiten. “In en met de natuur werken houdt in dat we beschermende kleding dragen, maar ook dat we onze expertise op peil houden met jaarlijkse bijscholingen, dat we de wet natuurbeheer kennen en alles weten van planten en dieren. En dat we in aanraking komen met de teek”. En die teek is waar het in dit artikel over gaat.
“Lyme is beroepsziekte nummer 1 voor bedrijven ‘in het groen’,” vertelt Rob. Afgelopen december deden zesentwintig van de dertig personeelsleden van Quercus voor het eerst mee met de Jaarlijkse Lyme Screening (JLS) van Innatoss. “De redenen voor mensen om niet mee te doen zijn divers en persoonlijk, en dat is prima. Het is net als met het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Als bedrijf bieden we zo’n onderzoek één keer per vijf jaar aan, altijd op vrijwillige basis. In het kader van het PMO starten we met JLS voor een periode van 5 jaar. Door de jaarlijks terugkerende testen houdt iedereen nu zelf vinger aan de pols. Als je een tekenbeet hebt dan weet je dat tijdig en kun je actie ondernemen. Dat is fijn voor de medewerker, maar ook voor het bedrijf. We voorkomen graag dat mensen met vage klachten, soms zelfs langdurig, thuis komen te zitten. Daar wordt tenslotte niemand gelukkig van.”

De gezondheid van medewerkers is belangrijk

Uit de testen blijkt bij twintig procent van de deelnemers een afwijkende waarde voor te komen. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde. Bij Quercus betekent dit concreet dat van de zesentwintig geteste deelnemers er vier zijn met een afwijkende waarde. “Ik weet niet wie dit zijn, dit is allemaal keurig afgeschermd. In verband met de huidige privacy wetgeving weet ik als directeur alleen de globale cijfers. Het gaat mij erom dat mijn mensen gezond zijn én blijven. En dat, als er een afwijkend resultaat uit de test komt, een werknemer zelf naar een huisarts kan gaan.”

Prikmoment combineren met de jaarlijkse winter BBQ

Bij Quercus wordt het prikmoment gecombineerd met de jaarlijkse winter BBQ in december. Rob Gulmans is daar enthousiast over: “Vooraf wordt in een korte presentatie uitleg gegeven. Er komt iemand prikken, dit is in een half uurtje gepiept. De bloedbuizen worden verzonden en vlak na de kerstvakantie krijgen we de uitslag. Perfect georganiseerd en het kost weinig moeite en tijd. De grootste uitdaging voor ons zit erin om iedereen bij elkaar te krijgen, maar gecombineerd met een leuke team-dag is dat goed te doen.”

Al haal je er maar eentje uit

Rob zegt volmondig ‘ja’ op de vraag of hij JLS zou aanbevelen. “We vallen onder een grote holding met meerdere zusterbedrijven en daar heb ik deze optie van testen en preventie ook onder de aandacht gebracht.”
Met nadruk zegt hij: “Lyme is een hele vervelende ziekte, juist omdat je er meestal pas achter komt dat het om Lyme gaat als je echt klachten hebt. De Jaarlijkse Lyme Screening van Innatoss is een kleine moeite en redelijk betaalbaar. En als je er maar eentje uithaalt heb je het als bedrijf, maar ook als mens, al heel snel terugverdiend.”