JLS voortgang: hoe staan we ervoor?

Elk jaar in oktober start Innatoss met de Jaarlijkse Lyme Screening (JLS). Een drukke periode van testen volgt. In maart van het jaar daarna is het tijd voor de medewerkers van Innatoss om de (voorlopige) balans op te maken en de cijfers op een rijtje te zetten.

De cijfers achter de Jaarlijkse Lyme Screening

  • Sinds de start van dit JLS seizoen werd bij 4229 deelnemers, werkzaam bij 134 organisaties in heel Nederland, een buisje bloed afgenomen en in ons laboratorium getest op Lyme-antistoffen.
  • Bij 78% van de deelnemers is de uitslag negatief. Bij deze deelnemers zijn geen Lyme-antistoffen in het bloed aangetroffen en is er dus geen sprake van een Borrelia infectie.
  • Bij 10% van de deelnemers worden wel antistoffen aangetroffen in het bloed, maar de totale hoeveelheid antistoffen is niet gestegen sinds het vorige seizoen. We zien dus alleen de sporen van een oude infectie.
  • Bij 2% van de deelnemers zien we een stijging in Lyme-antistoffen sinds de vorige meting. Deze mensen hebben waarschijnlijk recent een Borrelia infectie opgelopen en krijgen van ons het advies om naar de huisarts te gaan en een antibiotica-kuur te overwegen. Voor deze groep van ongeveer 80 personen doen we na ongeveer drie maanden nog een zogenaamde opvolgmeting. Dit is nodig omdat zowel infectie als behandeling de hoeveelheid antistoffen kan beïnvloeden. Met die opvolgmeting kunnen we de nieuwe hoeveelheid antistoffen vaststellen, waardoor we bij de JLS van volgend jaar goed kunnen zien of er wel of geen nieuwe infectie is bijgekomen.
  • Bij de laatste 10% van de deelnemers kan niet direct bij de eerste meting vastgesteld worden of er een recente infectie speelt. In deze gevallen geven wij het advies over vijf weken opnieuw een test te doen (een hertest) zodat we op basis daarvan een definitieve conclusie kunnen trekken.

Lees meer over de verschillende soorten metingen in dit artikel

Meten is weten: de cijfers interpreteren

Het JLS seizoen is nu bijna afgelopen. Bij Innatoss staat nog het een en ander aan hertesten, opvolg- en vervolgmetingen op het programma. In de volgende nieuwsbrief, die volgens planning in mei 2023 zal verschijnen, besteden we weer aandacht aan de cijfers. In het eindverslag van de JLS voor seizoen 2022-2023 staan de definitieve cijfers en daaruit afgeleid interessante informatie, bijvoorbeeld een uitsplitsing per beroepsgroep.

Door jaarlijks te meten en te testen op Lyme-antistoffen blijven we ons bij Innatoss actief inzetten voor het bestrijden van Lyme, een veel voorkomende beroepsziekte onder medewerkers in het groen.