Borrelia-infecties flink gestegen

Na een paar relatief rustige jaren neemt het aantal Borrelia-besmettingen weer toe, blijkt uit onze Jaarlijkse Lyme Screening (JLS) 2021. We weten (nog) niet precies waardoor de toename in het aantal besmettingen wordt veroorzaakt.

Elk najaar voeren we de Jaarlijkse Lyme Screening (JLS) uit. We testen dan het bloed van deelnemers op de aanwezigheid van antistoffen tegen de Borrelia-bacterie, de veroorzaker van de ziekte van Lyme. 3.818 Medewerkers van in totaal 134 organisaties namen deel. Ze werken bij waterschappen, gemeenten en particuliere bedrijven (vooral in de groenvoorziening) door het hele land. Inmiddels zijn alle testen uitgevoerd en kunnen we de eerste conclusies trekken.

Net als in 2016

Bij vijf procent van de deelnemers zien we deze keer een toename van het aantal antistoffen in het bloed. Dat duidt erop dat ze een Borrelia-infectie hebben opgelopen afgelopen seizoen (april-november 2021). Dit percentage is hoger dan we de afgelopen vier jaren tijdens de JLS hebben gemeten. Zo zagen we in de jaren 2017 tot en met 2019 slechts bij 1 tot 2 procent van de deelnemers een stijging in het antistoffengehalte in het bloed. Alleen in 2016, de eerste keer dat we een JLS uitvoerden bij Innatoss, was het aantal vermoedelijke nieuwe infecties eveneens vijf procent.

Oorzaak onbekend

“We weten niet waardoor deze recente stijging is veroorzaakt”, legt Elena Volokhina uit,
senior onderzoeker bij Innatoss. “Misschien is er een verband met de opwarming van de aarde, waardoor teken beter kunnen overleven en er dus relatief meer besmette teken zijn. Misschien heeft het meer geregend. Die verbanden zijn nog niet onderzocht.”

Regelmatig meten

Elena benadrukt dat die toename maar weer eens bevestigt hoe belangrijk het is om regelmatig te meten. “Door elk jaar te screenen op antistoffen tegen een Borrelia-besmetting, kunnen we de besmettingsgraad door de jaren heen vergelijken en de ontwikkelingen monitoren”, aldus Elena.

Ze legt uit dat de deelnemers bij wie een verhoogd antistoffengehalte is gemeten, zijn doorverwezen naar hun arts en dat ze nu worden uitgenodigd voor een extra testronde. “Dat is nodig om hun verhoogde waarde beter te kunnen interpreteren. Wellicht zien we bij die tweede meting al een verlaging. Zo’n tweede meting is ook belangrijk om weer een beginwaarde vast te stellen voor het volgende seizoen. Die kan voor dezelfde persoon na een besmetting namelijk ook weer anders zijn. Op dit moment is deze opvolgronde in volle gang.”