De Coronapandemie blijft Innatoss bezig houden. Ook in 2023!

Na drie jaar coronapandemie is er nog steeds geen antwoord op de brandende vraag: waarom krijgt de ene mens wel corona en de ander niet? En daaruit volgend: waarom krijgt iemand ondanks meerdere vaccinaties toch (weer) corona (een zogenaamde doorbraakinfectie) en waarom krijgt een ander (wel of niet gevaccineerd) het helemaal niet?

Groot onderzoek: BREAK COVID

Met het programma Kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie wil ZonMw, een Nederlandse organisatie voor gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie, openstaande vragen rond dit thema beantwoord krijgen. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is één van de onderzoeksgroepen die in het daarvoor ontwikkelde project BREAK COVID zal gaan onderzoeken of het mogelijk is te voorspellen wie een doorbraakinfectie met het coronavirus krijgt. Gaat het bij zo’n doorbraakinfectie om de hoeveelheid en het type virus? Zijn antistoffen in bloed of bloedcellen essentieel? Of maken sommige mensen bepaalde stoffen niet aan waardoor het virus door de barrière van het afweersysteem kan breken?

Innatoss helpt LUMC

Innatoss helpt het LUMC bij dit onderzoek met haar uitgebreide netwerk en grote kennis van COVID-19 diagnostiek. Anja Garritsen, CEO van Innatoss: “Wij zetten voor dit onderzoek zo’n beetje alles in wat we aan immunologische testen kunnen bedenken. Het uiteindelijke doel is om een betere vaccinatie-strategie te ontwikkelen. Niet meer elk najaar een volledige campagne opstarten, maar veel gerichter kijken naar bijvoorbeeld een nieuwe variant van het virus en alleen kwetsbare mensen op tijd een nieuwe prik geven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met een test die kan voorspellen of een nieuwe vaccinatie voor jou wel of niet nodig is.”

In het project BREAK COVID worden alle stukjes van de puzzel onderzocht bij een groot aantal mensen. Mensen van wie al veel van bekend is kunnen weer meedoen, maar ook mensen die extra risico lopen kunnen meedoen in het onderzoek. Denk hierbij aan zorgverleners die vaak blootgesteld worden aan het virus of aan ouderen boven de zestig die een groter risico op ernstige ziekte hebben. De Medisch Ethische Toetsing Commissie heeft inmiddels een positief advies gegeven voor het onderzoek.

Meedoen?

Heb jij interesse om mee te doen met dit belangrijke onderzoek? Meld je dan aan via onze website. Hier vind je ook belangrijke informatie voor proefpersonen.

Lees meer over het project BREAK COVID

Op de site van ZonMw Project BREAK COVID
Op de site van de wereldgezondheidszorgorganisatie
Op de site van Innatoss: Onderzoek BREAK COVID