‘Elke avond weer veilig thuis aan tafel’

Britt Baeten, KAM-adviseur* bij Waterschap Rivierenland:

“Ik ben alweer enkele jaren verantwoordelijk voor de Jaarlijkse Lyme Screening (JLS) hier in huis. En ik ben er nog steeds enthousiast over. Het is namelijk een prachtige tool die bijdraagt aan mijn doel: zorgen dat onze medewerkers ‘s avonds weer veilig thuis aan tafel zitten. Ze worden in hun werk dagelijks blootgesteld aan allerlei risico’s. Het is mijn taak om hun veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te borgen.”

Steeds meer deelnemers

“Uit eigen ervaring in mijn privé-omgeving weet ik hoe heftig de consequenties kunnen zijn als de ziekte van Lyme niet tijdig wordt ontdekt. Het is een risico dat vaak wordt onderschat. Ik ben dan ook groot voorstander van de preventieve jaarlijkse screening. Gelukkig zien ook steeds meer van onze medewerkers het nut ervan in. De laatste keer in maart namen 174 van de 199 uitgenodigde collega’s deel.”

Corona

“De afgelopen keer was het organiseren van de screening natuurlijk extra complex, omdat we ons ook moesten houden aan de coronavoorschriften. Dat was dus even schakelen: looproutes inrichten, zorgen voor goede ventilatie van de prikruimtes, afsprakenschema’s maken enzovoort. Innatoss regelde voor ons de verpleegkundigen die prikten. Waterschap Rivierenland werkt ieder jaar met verschillende priklocaties in ons werkgebied, zodat iedereen relatief dichtbij huis even langs kan komen. Dat bevalt goed, zeker nu in de Corona-tijd. Die houden we erin.”

Zo’n screening levert ook nuttige info per regio

Korte lijntjes

“Ook voor ons als werkgever biedt die jaarlijkse herhaling veel nuttige informatie. Je ziet bijvoorbeeld duidelijk verschillen: in de ene regio komen meer tekenbeten voor dan in de andere. Bovendien kunnen we bij toename van besmettingen eerder extra maatregelen nemen. Ik hoor dan ook alleen maar positieve reacties. Het is best een organisatie elk jaar, maar gezien de resultaten is dat het waard. Bovendien kunnen we altijd rekenen op de hulp van Innatoss. De lijntjes zijn kort: als er iets is, hoef ik maar te bellen.”

*=KAM staat voor: Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu