Lyme Screening 2021 in volle gang

Ook dit najaar doen weer zo’n 125 organisaties mee aan de Jaarlijkse Lyme Screening (JLS). Maar liefst 2500 medewerkers hebben al bloed laten prikken om het te laten checken op antistoffen tegen de Borrelia-bacterie. In totaal zullen zo’n 3500 medewerkers deelnemen. Gelukkig maar, want uit de resultaten blijkt steeds opnieuw dat 1 op de 50 deelnemers ongemerkt besmet is.

De JLS vindt elk jaar in het najaar plaats. Dat is bewust, omdat teken het meest actief zijn in het voorjaar en de zomer, en een besmetting pas na minimaal zes weken zichtbaar is in het bloed. Bovendien is een vast meetmoment in het jaar handig, want dan kunnen we de resultaten vergelijken met die van eerdere screenings. Ook dit najaar stuurden alweer zo’n 2500 medewerkers een buisje bloed naar Innatoss. Ze krijgen de screening aangeboden door hun werkgever, omdat ze door hun werk vaak in contact komen met teken.

Ongemerkt besmet

Jaarlijks worden er in Nederland alleen al zo’n 28.000 nieuwe gevallen van besmetting met de Borrelia-bacterie vastgesteld. In veel gevallen gaat het om mensen die werkzaam zijn in het groen. Door te screenen, ontdekken we wie (wellicht ongemerkt!) besmet is geraakt. Die mensen kunnen zich dan op tijd laten behandelen. Uit onze resultaten blijkt dat jaarlijks 1 op de 50 deelnemers ongemerkt besmet is. 70 procent daarvan had de tekenbeet niet zelf opgemerkt. Screenen is dus zeker zinvol! Het werkt als een soort vangnet.

Uitgebreide ondersteuning

Het aantal organisaties dat aan de screening deelneemt neemt gelukkig toe, evenals het aantal deelnemers per organisatie. Innatoss ondersteunt hen bij de interne organisatie van de JLS. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om deel te nemen. Meestal beginnen we onze begeleiding met een uitgebreide presentatie over de screening aan medewerkers. Daarin vertellen we waarom screening belangrijk is, welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden en hoe het in zijn werk gaat. In 2021 alleen al verzorgden we meer dan twintig van zulke presentaties. Negen van tien de mensen die zo’n presentatie bijwonen, nemen daarna deel aan de screening. Andere onderdelen van onze JLS-toolbox zijn een voorbeeldtekst voor een uitnodiging aan medewerkers, kant-en-klare priksets met retourenveloppen, en hulp bij de organisatie van het bloedprikken.

Waarom een jaarlijkse screening?

Innatoss organiseert de jaarlijkse screening om vroegtijdig besmetting met de Borrelia-bacterie aan te kunnen tonen. Zo’n besmetting kan namelijk leiden tot de ziekte van Lyme, die nare gezondheidsklachten veroorzaakt en chronische aandoeningen zoals gewrichtspijn. Daar komt bij: Lyme is moeilijk vast te stellen. De klachten lijken namelijk veel op die van andere aandoeningen. Het duurt dus vaak lang voordat duidelijk is dat het eigenlijk gaat om Lyme. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, des te meer kans is er op volledige genezing. Het is dus zaak er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Vandaar de jaarlijkse screening.