Hoe gaat Innatoss om met uw privacy?

Uw privacy beschermd

Opdrachtgevers vragen ons vaak hoe we de privacy beschermen van deelnemers aan de Jaarlijkse Lyme Screening. We verzamelen natuurlijk nogal wat persoonlijke gegevens. We leggen graag uit hoe we de privacy van onze deelnemers borgen.

Lees meer over privacy (leestijd: 1,40 min.)

Om welke persoonlijke gegevens gaat het?

Bij het uitvoeren van diagnostische testen en klinische studies vragen we deelnemers om de volgende persoonsgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, woonadres, e-mailadres en de naam van de werkgever.

Waarom hebben jullie die gegevens nodig?

We gebruiken deze gegevens voor drie doeleinden:

  • Om de testresultaten terug te koppelen aan de juiste (geteste) persoon.
  • Voor wetenschappelijke analyse van testresultaten. Hiervoor gebruiken we alleen noodzakelijke gegevens: leeftijd, geslacht, woonplaats, locatie van de werkgever en de antwoorden op vragen over tekenbeten, of en wanneer de ziekte van Lyme is vastgesteld en of de deelnemer daarvoor is behandeld. We doen deze analyses om vast te stellen bij welke groepen mensen en/of op welke locaties infecties het meest voorkomen en hoe dat in de tijd verandert.
  • Tot slot gebruiken we persoonsgegevens voor controles. Bijvoorbeeld om de identiteit van een deelnemer te controleren bij de bloedafname of om betalingsgegevens te controleren.

Hoe zorgen jullie voor bescherming van privacy?

We houden ons bij ons werk uiteraard zorgvuldig aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). In de praktijk betekent dat:

  • Alleen enkele speciaal daartoe geautoriseerde medewerkers kunnen zowel de identiteit van een persoon als zijn/haar testresultaten inzien. Dit zijn bijvoorbeeld de medewerkers die rapporten maken en vrijgeven.
  • Andere medewerkers hebben alleen inzage in testresultaten waaruit ze geen persoonlijke gegevens kunnen aflezen (medewerkers op het lab) of ze zien juist alleen de persoonsgegevens (de office manager).
  • We zorgen ervoor dat zo min mogelijk mensen toegang hebben tot persoonlijke gegevens van deelnemers.
  • De hardware waarop we persoonlijke gegevens bewaren is beveiligd. De gegevens zijn daarnaast alleen toegankelijk via computersystemen met persoonlijke toegangscodes en toegangsrechten.

Lees meer op: www.innatoss.com/nl/privacy-policy