Hoe werkt… Hergebruik van bloedrestanten

Als u bloed door ons laat afnemen voor een test, vragen we u of we de restanten mogen gebruiken voor onderzoek. Na screening blijft er namelijk altijd wat materiaal over. Wat gebeurt er precies als u toestemming geeft?

Lees meer over bloedrestanten (leestijd: 3 min.)

 

“Om te beginnen, is het belangrijk om te weten dat bloed kan bederven”, legt onze onderzoekster Elena Volokhina uit. “Het is dus belangrijk dat we het bloed vanaf het moment van afname meteen op de juiste manier bewaren. We sluiten de buisjes daarom goed af en bewaren ze in de koeling tot de daadwerkelijke screening. Voor de houdbaarheid van de antistoffen die we meten, is de beste bewaartemperatuur tussen de 2 en 6 graden Celsius. Bovendien is bij die temperatuur de kans op bacteriegroei vrijwel nihil.”

Toch een vol buisje

We gebruiken voor de screening op de ziekte van Lyme maar een gedeelte van het afgenomen bloed. We nemen 5 ml bloed af en halen daar 2,5 ml van het benodigde serum uit. Voor de screening op zich volstaan enkele druppels serum, maar regelmatig herhalen we een test en hebben we dus meer nodig.

Dat doen we bijvoorbeeld als we een nieuw bloedmonster van een deelnemer willen vergelijken met dat van vorig jaar. Ook komt het weleens voor dat er iets misgaat bij een test, waardoor we die opnieuw moeten doen. Het zou zonde zijn als we in deze gevallen nét wat serum tekortkomen. Door extra bloed af te nemen, hebben we zeker voldoende materiaal voor de screening. Deelnemers hoeven nooit opnieuw te komen om extra bloed te laten prikken.

Hergebruik bij geen bezwaar

Bij de Jaarlijkse Lyme Screening (JLS) blijven altijd restanten monstermateriaal over. Als u toestemming geeft, kunnen we dat bewaren voor ander onderzoek. Vandaar de vraag op ons afnameformulier of u bezwaar heeft tegen het gebruik van dit materiaal. Geeft u aan dat u dit niet wilt? Dan gebruiken we uw bloed alleen voor de vergelijkingen bij de JLS.

’Monsters blijven tot twintig jaar lang bruikbaar als onderzoeksmateriaal’

Na een test slaan we uw monsters op in een vrieskast die staat ingesteld op een continue temperatuur van -80 graden Celsius. In deze diepgevroren toestand blijven monsters tot twintig jaar lang goed bruikbaar als onderzoeksmateriaal.

Opgeslagen buisjes hebben een streepjescode. Bij het scannen van die code verschijnt het monsternummer. Een zeer beperkt aantal medewerkers kan zien van wie het monster afkomstig is. .

’De wereld van de diagnostiek is voortdurend in beweging’

Innovaties testen

Soms gebruiken we bloedrestanten op een later tijdstip als referentiemateriaal voor de validatie van een nieuwe diagnostische test. Of we gebruiken het voor de verbetering van een bestaande test. De wereld van de diagnostiek is namelijk voortdurend in beweging.

“Regelmatig worden nieuwe technologische mogelijkheden ontdekt”, legt Elena uit. “Daardoor kunnen we steeds nauwkeuriger meten, tegen minder kosten en met gebruik van minder lichaamsmateriaal. Zulke vernieuwingen kunnen we dan testen met het opgeslagen restmateriaal. Met de handige bijkomstigheid dat we de resultaten kunnen vergelijken met de eerdere resultaten uit de vorige versie van de test.”

Voor de wetenschap

“Soms gebruiken we de restmaterialen ook voor ander wetenschappelijk onderzoek”, vervolgt Elena. “Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een nieuwe coronatest of andere studies, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen.”

Elena benadrukt ter afsluiting dat Innatoss eventuele restmaterialen alleen gebruikt om bij te dragen aan verbetering van diagnose en behandeling van (infectieuze) ziektes. Zo kunt u dus ná uw screening een beetje bijdragen aan innovatie van de medische wetenschap!