Hoe zit het met de kwaliteit bij Innatoss?

Waarom kiezen voor Innatoss?

Dat vraagt u zich misschien af als u geïnteresseerd bent in een test of deelname aan onze screening. Onze meerwaarde zit ‘m vooral in onze betrouwbaarheid en kennis die we in huis hebben. In dit artikel leggen we uit hoe we zorgen voor continue kwaliteit.

We waarborgen onze kwaliteit door:

  • Betrouwbare en onafhankelijk geteste testmethoden en werkprocedures
  • Onze ISO-accreditatie
  • Deskundige (ervaren en goed geschoolde) medewerkers.

Over onze testmethoden

Alle testen die we gebruiken, zijn CE-gemarkeerd. Dat betekent dat ze aan alle eisen voldoen die binnen de EU gelden voor testen die worden gebruikt voor diagnostiek. Wijzigingen in de regelgeving voor dit soort testen volgen we overigens op de voet.

Over onze werkprotocollen

We voeren al onze testen uit volgens een goed gedocumenteerd protocol. Zo zorgen we ervoor dat elk nieuw onderzoek aan onze kwaliteitseisen voldoet. Om een voorbeeld te geven: we gebruiken bij een onderzoek altijd meerdere bloedmonsters ter controle. Die moeten hetzelfde resultaat geven als in de vorige onderzoeken. Als dat een keer niet het geval is, keuren we het hele experiment af, inclusief álle geteste monsters. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor, maar het is een goede manier om in de gaten te houden of de uitvoering juist was.

Beoordeling door externe instanties

Om te kijken hoe we presteren in vergelijking met andere labs, doen we elk jaar mee met zogenaamde rondzendingen. Daarbij sturen centrale organisaties alle laboratoria die meedoen een aantal bloedmonsters op. We testen deze en rapporteren wat onze bevindingen zijn. Vervolgens krijgen we te horen wat de resultaten hadden moeten zijn en hoeveel deelnemende laboratoria correcte of verkeerde resultaten hadden ingestuurd. Bij een rondzending voor Lyme rapporteren we dus de resultaten van onze antistoffenmetingen en de eindconclusie of er wel/niet een Borrelia-infectie is vastgesteld. Zo toetsen we achteraf of onze werkwijzen kloppen.

Een rondzending is een belangrijk middel om te bepalen hoe goed onze manier van werken is, van uitvoering tot beoordeling. We leren er bovendien van hoe goed verschillende methoden werken. Voor Lyme doen wij jaarlijks mee aan de rondzendingen van twee grote organisaties: Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (gevestigd in Nederland) en INSTAND (gevestigd in Duitsland). Wij scoren overigens altijd hoog in beide rondzendingen. Ook doen we inmiddels mee aan rondzendingen voor COVID-19.

Over onze ISO-accreditatie

Voor medische laboratoria is er een speciale internationale kwaliteitsnorm: ISO 15189. Die norm schrijft voor waar we als laboratorium aan moeten voldoen wat betreft personeel, testen, management, inkoop, risicomanagement en nog veel meer. Innatoss wordt hierop elk jaar opnieuw beoordeeld door de (onafhankelijke) Raad voor Accreditatie.

Over onze medewerkers

Kwaliteit begint natuurlijk bij de mensen. Al onze medewerkers zijn dan ook goed opgeleid. Zo hebben onze laboranten (die de testen uitvoeren) minimaal een middelbare laboratoriumopleiding afgerond. En de mensen die de testen beoordelen en die dus uiteindelijk de resultaten vaststellen, hebben allemaal een relevante universitaire opleiding gevolgd en jarenlange ervaring opgedaan in de wereld van diagnostiek.