Meten is weten: tijd voor de Jaarlijkse Lyme Screening!

In oktober, als de teken hun beste tijd gehad hebben en minder actief worden, gaat bij Innatoss de zoektocht naar Lyme-antistoffen van start.

Meer of minder antistoffen?

Van de ongeveer 4500 deelnemers aan de JLS, meestal werknemers ‘in het groen’, wordt deze weken een buisje bloed afgenomen en gecontroleerd op Lyme-antistoffen. De test laat zien of er nú antistoffen in het bloed zitten, maar nog belangrijker is het om te weten hoe de huidige waarden zich verhouden tot die van de vorige meting. Om dit te kunnen zien, meten we op verschillende manieren.

De verschillende metingen op een rijtje:

Nulmeting: dit is de eerste meting die plaatsvindt als een medewerker start met deelname aan de JLS. De nulmeting doen we bij voorkeur vóór het tekenseizoen begint en daarmee brengen we in kaart of deze persoon ooit eerder een Borrelia besmetting heeft gehad en dus Lyme-antistoffen in het bloed heeft. De nulmeting vormt de basis voor de verdere metingen.

Vervolgmeting: bij de vervolgmeting kijken we of de hoeveelheid Lyme-antistoffen in het bloed is gestegen ten opzichte van de meting van het vorige jaar. Dit is de belangrijkste meting, die altijd gedaan wordt in deze tijd van het jaar, direct ná het tekenseizoen.

Hertest: als bij een nulmeting of een vervolgmeting een verhoogde waarde voor antistoffen wordt gevonden kunnen we niet altijd direct een conclusie trekken. Van alle medewerkers in het groen vinden we bij 23% sowieso Lyme-antistoffen in het bloed door oude infecties. We willen zeker weten dat het inderdaad om een verhoogde waarde gaat, een nieuwe infectie dus. In dit geval wordt er na 3 tot 4 weken opnieuw bloed afgenomen, zodat we de waarden opnieuw kunnen vergelijken.

Opvolgmeting: we spreken over een opvolgmeting als er vorig seizoen een stijging van Lyme-antistoffen is vastgesteld en er sprake was van een Borrelia-infectie. We nodigen deze persoon dan na drie maanden weer uit om bloed te laten prikken en voeren opnieuw een test uit. Tijdens een Borrelia-infectie, maar ook door behandeling, kan de hoeveelheid Lyme-antistoffen in het bloed sterk veranderen. Bij veranderde waarden is het belangrijk om een opvolgmeting uit te voeren. We kunnen de Lyme-antistoffen dan weer vergelijken met de vervolgmeting na het tekenseizoen.

Een stijging van antistoffen in het bloed?

Na een vervolgmeting kunnen we dus altijd de hoeveelheid Lyme-antistoffen vergelijken met die van de vorige meting. Blijven de waarden stabiel of dalen ze en zijn er geen klachten? In dit geval is er geen sprake van een Borrelia-infectie en is er geen actie nodig.
Is er wel een stijging te zien van de Lyme-antistoffen ten opzichte van de vorige meting? Waarschijnlijk is er dan sprake van een recente Borrelia-infectie. We raden deelnemers dan altijd aan om naar de huisarts te gaan om de mogelijkheden voor behandeling te bespreken.

Meten is weten

In 2021 werd bij 5 procent van de deelnemers aan de Jaarlijkse Lyme Screening een Borrelia-infectie vastgesteld. Met andere woorden: van elke 20 personen die in 2021 deelnamen aan de JLS had er één daadwerkelijk een infectie. Voor deze deelnemers is ‘weten’ van groot belang.