“Na veel praten gaat de Jaarlijkse Lyme Screening nu verankerd worden in ons Arboplan.”

“Van de acht werknemers uit mijn team die afgelopen jaar meededen met de JLS werden er vier doorverwezen naar de huisarts. Dat is vijftig procent, daar schrok ik behoorlijk van!”

Dirk Rota is gebiedsmanager bij Natuurmonumenten. Het werkgebied van de veertien medewerkers waar hij leiding aan geeft bevindt zich aan de noordwestkant van de Veluwe. Dit prachtige stuk natuur omvat heel diverse landschappen: bosgebied, heide, grasland en zelfs kustgebied, aan het Veluwemeer.

Veel geld en energie naar het veilig houden van natuurgebieden.

Dirk realiseert zich goed dat ‘werken in het groen’ voor al zijn medewerkers risico’s met zich meebrengt. Die risico’s variëren van het onvrijwillig in aanraking komen met een kettingzaag tot het oplopen van een tekenbeet. Hij legt uit dat de organisatie ontzettend veel investeert in de veiligheid van zowel werknemers als bezoekers van de natuurterreinen. “We steken veel tijd, geld en energie in het veilig houden van bijvoorbeeld wandel- en fietspaden. Zo controleren we de bomen langs deze paden geregeld op dood hout. Daarmee voorkomen we dat bezoekers letsel oplopen door bijvoorbeeld vallende takken.”

Vrijwel elke collega kent iemand met Lyme

Medewerkers van Natuurmonumenten zijn ontzettend veel buiten, in de natuur, en lopen daarmee een behoorlijke kans op een tekenbeet. Een beet van een teek kan leiden tot een besmetting met de Borrelia-bacterie en daarmee op de ziekte van Lyme. “Vrijwel elke collega kent wel iemand die rondloopt met de ziekte van Lyme en daar dagelijks veel last van ondervindt. Iedereen neemt dus als vanzelfsprekend de nodige maatregelen voor zichzelf, zoals teekwerende kleding en zelfcontrole. Maar alsnog loopt dus een derde van mijn team wel eens een besmetting op.”

Waarom Innatoss?

De reden om met Innatoss aan de slag te gaan voor het opsporen van besmettingen is heel simpel. Gebiedsbeheerder Dirk Rota maakte kennis met Kim Plaum van Innatoss op de Beheerdersdag (de jaarlijkse informatieve markt voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap). “Ik viel daar midden in een gesprek dat verschillende werkgevers in het groen hadden over medewerkers die dankzij de Screening van Innatoss ontdekten dat zij antistoffen in hun bloed hadden. Daardoor kon veel sneller met antibiotica gestart worden. Kim stond hier ook bij, en ze legde me daarna meteen vakkundig uit wat de voordelen zijn van het jaarlijks screenen op Lyme-antistoffen en hoe dit werkt.”

Efficiënte screening

De Jaarlijkse Lyme Screening wordt door Innatoss goed georganiseerd, vindt Dirk. Medewerkers worden niet verplicht om mee te doen, maar de bereidheid neemt wel toe, ziet hij. “Vorig jaar deden acht medewerkers mee uit het team, dit jaar elf, dus alweer een paar meer. De screening wordt volledig door Innatoss geregeld. We plannen een datum en zij zorgen voor een ‘prikker’ die naar kantoor komt. Binnen een uurtje is dan iedereen geprikt. Dat is natuurlijk vele malen efficiënter dan wanneer iedere medewerker zelf naar een prikpost gaat en, belangrijker, de drempel ligt vele malen lager.”

Ambassadeur

Dirk zou graag zien dat de Jaarlijkse Lyme Screening door Innatoss wordt ingevoerd voor heel Natuurmonumenten. “De resultaten binnen mijn team hebben de ogen geopend van mijn collega’s die zich landelijk bezighouden met Arbo en veiligheid.” En natuurlijk kost meedoen aan JLS geld, dat ontkent Dirk Rota absoluut niet. “Maar als je bedenkt hoeveel we jaarlijks investeren in Arbo en veiligheid, dan is dit onderzoek een relatief kleine maar nuttige toevoeging.”

Hij lacht en zegt: “Ik ben in mijn enthousiasme misschien wel een beetje buiten mijn boekje gegaan, maar inmiddels gaat JLS verankerd worden in ons Arboplan. Medewerkers uit de langdurige ziektewet houden, dat is ons veel waard. En soms heb je ambassadeurs nodig!”