“Mijn doel: 0% nieuwe besmettingen!”

Peter Bliekendaal, preventiemedewerker en arbo-adviseur bij Waterschap Zuiderzeeland:
“Goede voorlichting en regelmatige screening zijn wezenlijk, vind ik. Onze mensen werken nu eenmaal nabij en zelfs ín het water, dus lopen ze relatief veel risico om in aanraking te komen met teken. Dus proberen we hen zo goed mogelijk te faciliteren, zowel met beschermende kleding als door voorlichting én screening. Regelmatige aandacht voor de risico’s is hoe dan ook belangrijk. Ga jezelf maar na: je bent toch meer alert als je weet hoe ingrijpend de ziekte van Lyme kan zijn.”

Voorlichting, voorlichting, voorlichting!

“We doen er alles aan om te voorkomen dat die ‘rotbacterie’ onherstelbare schade aanricht. Het liefst roep ik natuurlijk: alle teken de wereld uit. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus investeren we vooral in preventie én tijdige signalering van besmetting. Voorlichting is een belangrijk onderdeel. Je kunt immers nog zulke prachtige beschermende middelen ter beschikking stellen, mensen moeten er wel zélf aan denken om die te gebruiken. Ook als ze maar ‘even’ tussendoor van een gemaal naar de waterkant lopen om een pomp te checken. Dus organiseren we jaarlijks, meestal voorafgaand aan de screening, een voorlichtingssessie.”

De ‘Martin Gaus’ van de teken

“Bij die voorlichtingssessies nodig ik dan bijvoorbeeld de bedrijfsarts uit om de ziekte van Lyme uit te leggen. Het feit dat hij vertelt vanuit zijn ervaringen in de praktijk, maakt altijd diepe indruk. Dat maakt de risico’s wat tastbaarder. Ook hadden we al een keer tekendeskundige Fedor Gassner te gast. De ‘Martin Gaus’ van de teken, zeg maar. Mooi om te zien dat collega’s ruim een uur ademloos aan zijn lippen hingen!”

“Voorlichting heeft effect: iedereen doet mee aan de screening”

“Bij de jaarlijkse screening zitten we nu op zo’n 18% positieve tests. Dat is gemiddeld voor onze sector. Binnenkort ontvangen we de uitslagen van de screening die in januari 2022 is uitgevoerd. Daar hebben ongeveer 75 collega’s aan meegedaan. Mijn streven is dat daar geen nieuwe besmettingen uit naar voren komen. Maar ook als we dat nu nog niet halen: het doet me deugd te zien dat de voorlichting effect heeft. Ook tijdens corona namen veel collega’s de moeite om deel te nemen aan de screening.”

Wassen op 60 graden

“Een volgende mogelijke stap die ik zou willen zetten in de verbetering van ons preventiebeleid, is de wasbaarheid van beschermende kleding. Nu neemt de kwaliteit en dus de mate van tekenwering snel af bij wassen op 60°C (wat nodig is om bacteriën te doden, red). Ik ga dus graag met leveranciers en producten in conclaaf om te kijken wat we daaraan kunnen verbeteren.”