Onderzoek door Innatoss: functionele antistoffen na 4 maanden nog aanwezig bij oud-coronabesmettingen

Uit de resultaten van de COVID-19 antistof screeningcampagne van Innatoss en Stichting IMtest blijkt dat bij 98% van de geteste deelnemers na 4 maanden nog functionele antistoffen aanwezig zijn in het lichaam.

Tijdens de eerste golf van de corona-pandemie werden er in Nederland veel mensen die ziek. De meeste hiervan werden nooit getest op een corona-infectiie omdat ze niet voldeden aan de eisen van het RIVM. Onder het motto “Duidelijkheid begint met een vingerprik” startte Innatoss in samenwerking met Stichting IMtest in april 2020 een screeningscampagne voor COVID-19. Het doel: achterhalen of mensen met eerdere klachten een corona-infectie hebben doorgemaakt én of die infectie beschermende antistoffen heeft opgeleverd.

Vooral het zuiden van Nederland werd tijdens de eerste coronagolf ernstig getroffen, ook het Limburgse dorp Kessel in de gemeente Peel en Maas. Innatoss werd al snel gevraagd om ook in Kessel antistof testen uit te voeren. Uit het onderzoek blijkt dat van alle geteste mensen met symptomen, 40% een corona-infectie heeft doorgemaakt. Dit is het hoogste percentage wat we in Nederland gemeten hebben. Een vervolgmeting liet zien dat 98% van de deelnemers na 4 maanden nog steeds meetbare antistoffen hadden. Bij deze meting gebruikten wij ook een functionele antistof test; een vereenvoudigde versie van een coronavirus neutralisatie test. Uit deze test bleek dat maanden naar de oorspronkelijke infectie vooral de functionele antistoffen stabiel bleven, ook als de gewone antistoffen daalden.

Deze data zijn nu als wetenschappelijke publicatie geaccepteerd bij het journaal “Infectious Diseases”. 

Een eerdere versie van het artikel is openbaar toegankelijk te lezen op de pre-print serve medRxiv.