Als werkgever wilt u het beste voor uw medewerkers en voor uw organisatie. Een beroepsziekte is niet alleen heel erg vervelend voor de getroffen medewerker, maar zorgt ook voor problemen bij de werkgever. Sinds 2009 is de ziekte van Lyme erkend als beroepsziekte. We spreken met Ineke Visser, preventiemedewerker bij de Werkmaatschappij 8KTD, over de maatregelen die zij nemen.

“Bij de Werkmaatschappij werken de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel samen. Daarnaast heeft elke gemeente ook nog zijn eigen buitendienst” geeft Ineke aan. De kans dat een ambtenaar op kantoor wordt gebeten door een teek is erg klein, waarom doen jullie dan de Jaarlijkse Lyme Screening? “Dat klopt, maar binnen de gemeente zijn er ook heel veel andere medewerkers. Buiten het gemeentehuis werken er veel mensen die een grotere kans hebben op een tekenbeet. Denk bijvoorbeeld aan buitendienstmedewerkers, landmeters of medewerkers in de handhaving” geeft ze aan.

“We geven heel veel om onze medewerkers”

Hoe zijn jullie dan begonnen met het testen op de ziekte van Lyme?

“In 2019 zijn we benaderd door Kim Plaum van Innatoss. Ze vroeg ons of we interesse hadden in de Lymescreening. Dat hadden we zeker!” geeft Ineke aan. “We geven heel veel om onze medewerkers, daarom willen we er ook voor zorgen dat ze zo veilig en gezond mogelijk hun werk kunnen uitvoeren. De ziekte van Lyme, die met gedegen onderzoek te voorkomen is, past daar zeker niet bij!”

Is het niet lastig om mensen te overtuigen om mee te doen?

“Nee, totaal niet! De deelnemers reageren positief op de Lyme Screening. Men ziet de noodzaak er wel van in.” Geeft Ineke aan. “Daarnaast help het natuurlijk dat je gewoon op het werk je kan laten prikken en dat er vooraf goede voorlichting wordt gegeven. De drempel is zo erg laag om mee te doen” voegt ze toe.

Voordat we starten met de bloedafname, geeft Innatoss eerst een voorlichting/toolbox. We vertellen wat de Jaarlijkse Lyme Screening inhoudt en hoe we de antistoffen meten. Daarnaast wordt er uitgelegd wat je kunt doen om een tekenbeet te voorkomen.  Zoals het nut van goede of teekwerende kleding en hoe je een teek kan opsporen en moet verwijderen.

Hoe hebben jullie het proces ervaren?

“We zijn in februari 2020 gestart met voorlichtingen. Alle medewerkers die tijdens de uitvoer van hun werkzaamheden risico’s lopen, krijgen de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan de Jaarlijkse Lyme Screening. Deze voorlichtingen werden druk bezocht. We vinden de voorlichting en begeleiding door Innatoss dan ook heel goed. Samen met hen is het organiseren van de Lyme Screening goed te doen.” Geeft Ineke tevreden aan. “Zaken als interne communicatie en aanleveren van gegevens moet je natuurlijk zelf regelen, maar daarna neemt Innatoss het stokje over en verzorgen zij de uitvoer van de screening en de verwerking van de gegevens.”

“Na de voorlichting volgde de bloedafname: de nul-meting” legt Ineke zorgvuldig uit. “In november volgende de tweede bloedafname. Toen kon er gekeken worden of medewerkers in het tekenseizoen een infectie hebben opgelopen. Ook de communicatie naar de deelnemers over de testuitslagen en de adviezen worden door Innatoss geregeld. Hierdoor zijn de deelnemers snel en goed geïnformeerd”.

“Dat was zonder de screening waarschijnlijk niet zo snel gebeurd”

En?

“Nou…” zegt ze boeiend, “Er zijn inmiddels enkele bijzondere uitkomsten bekend geworden. Zo is er een medewerker, die al langer vage klachten had, op basis van de uitslag doorgestuurd naar de Lyme poli van het ziekenhuis. Dat was zonder de screening waarschijnlijk niet zo snel gebeurd.” Ze vervolgt: “Ook zijn er ook 2 medewerkers, die de gevaren goed kennen, ‘positief’ getest. Ze weten als geen ander wat ze moeten doen: beschermende kleding en schoeisel dragen en ’s avonds goed je lichaam nakijken op eventuele teken. Dat hadden ze allemaal gedaan, maar tóch bleek uit de test dat ze allebei een infectie hadden opgelopen.”

Alle drie de testuitslagen laten duidelijk het nut en de noodzaak van de Jaarlijkse Lyme Screening zien. Hoe goed de preventie ook is, je loopt altijd risico. Uit onderzoek van Innatoss blijkt dat 1 op de 50 medewerkers in het groen een onopgemerkte infectie heeft.

Ineke sluit af: “Je snapt dan ook dat  onze medewerkers erg blij zijn met de Jaarlijkse Lyme Screening! Ik zou het elke organisatie aanraden!”

Lees hier meer over onze Jaarlijkse Lyme Screening, of neem direct contact op met Kim Plaum.