bosbouw

Resultaten Jaarlijkse Lyme Screening 2019-2020

Beroepsziekte

Sinds 2009 wordt de ziekte van Lyme erkend als beroepsziekte. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die opgelopen kan worden als gevolg van het uitgevoerde werk. In veel gevallen is een werkgever aansprakelijk voor de opgelopen beroepsziektes. In het geval van de ziekte van Lyme wordt de ziekte opgelopen door een tekenbeet tijdens werkzaamheden in het groen. De Arbowet bepaald dat werkgevers verplicht zijn om hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. In de praktijk treffen de meeste werkgevers daarom preventieve maatregelen om beroepsziekten te voorkomen.

Jaarlijkse Lyme Screening als preventie

Werkgevers nemen verschillende preventieve maatregelen tegen teken. Zo dragen werknemers vaak tekenwerende kleding, zijn er verschillende insectwerende middelen en wordt er regelmatig gecontroleerd op teken. Toch blijken deze maatregelen in de praktijk niet altijd afdoende te zijn. Uit onze Jaarlijkse Lyme Screening blijkt dat 1 op de 50 medewerkers in de groensector een niet-opgemerkte Lyme-infectie heeft opgelopen. Bij deze Jaarlijkse Lyme Screening testen we medewerkers één keer per jaar in de winter na het tekenseizoen op antistoffen tegen de Borrelia bacterie. Door het opsporen van deze nieuwe infecties maken we snellere behandeling mogelijk.

Foto van tekenwerende kleding, insectenwerende middelen en een illustratie hoe je een teek kan verwijderen

Resultaten 2019-2020

Innatoss doet elk jaar onderzoek naar Lyme-infecties. Voorafgaand aan het tekenseizoen wordt er bij nieuwe deelnemers gestart met een nulmeting. Jaarlijks volgt dan een vervolgmeting in het najaar/winter. Tussen oktober 2019 en maart 2020 zijn er in totaal bij 3548 medewerkers metingen uitgevoerd. De deelnemers zijn werkzaam bij 99 verschillende organisaties uit, onder andere, waterschappen, groenbeheerders en onderzoekbureaus. Bij 19% van de medewerkers zijn er antistoffen aangetroffen. Zij hebben een Lyme-infectie gehad. Opvallend is dat het bij 2% van deze medewerkers gaat om een recente infectie die nog niet eerder was ontdekt. Dit komt overeen met het percentage van voorgaande jaren.

Resultaten vervolgmetingen

Wat levert het op?

De Jaarlijkse Lyme Screening wordt als waardevol ervaren door werkgevers en werknemers. Door de screening kunnen infecties snel worden behandeld. Hierdoor wordt de kans op late Lyme-klachten zoals gewrichtsontstekingen, huidafwijkingen en zenuwpijnen beperkt. Door het tijdig opsporen van deze infecties wordt onrust in de organisatie weggenomen. Door de voorlichting die wordt gegeven dragen de werknemers de kleding beter en stijgt de bewustwording van het risico. Voor de werkgever voorkomt een screening ook een hoop kosten. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de ziekte van Lyme jaarlijks 20 miljoen euro kost.

Tabel met een overzicht van de ziektekosten per zwaarheid van de ziekte van Lyme

Innatoss voert de Jaarlijkse Lyme Screening uit voor onder andere de Politieacademie, Radboud Universiteit, Gemeente Enschede en Rozenveld Hoveniers.

Lees hier meer over de Jaarlijkse Lyme Screening of neem gelijk contact op!

Lees hier het hele resultatenoverzicht